Статии


НА МЕСТНАТА ВЛАСТ Й ЛИПСВАТ РЕСУРСИ И КАПАЦИТЕТ

Автор: Адриан Николов | Дата: 01.08.2021 | Категория: Мнения

Препоръките на международните организации към България по-често се съсредоточават върху проблемите на национално ниво - от коруп

Новопубликуван анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) вместо това се фокусира върху особеностите на местната власт, предизвикателствата пред децентрализацията и растящото неравенство между отделните райони на страната и столицата. На първо място анализът установява, че България е постигнала значителен прогрес в социално-икономическото си развитие в трите десетилетия след краха на социалистическия режим. Това, очаквано, идва и с трансформация на свърхцентрализираните институции към система на управление и вземане на решения на много равнища. Въпреки това анализаторите на ОИСР отбелязват също, че въпреки скъсяването на дистанцията с икономическото развитие на ЕС, страната остава на опашката и среща значителни проблеми…

Виж повече
Варианти за нови райони за планиране в България от ниво NUTS 2

Автор: Арх. Белин Моллов | Дата: 20.07.2021 | Категория: Анализи

През 2003, е одобрен Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и Съвета за NUTS.

Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели („Nomenclature des unités territoriales statistiques” - NUTS) е въведена от ЕВРОСТАТ през 70-те  години на 20 век, като териториална основа за производство на регионални статистически данни за Европейския Съюз. През 2003, е одобрен Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и Съвета за NUTS. Тази йерархична система служи за социално-икономически анализ на регионите в страните членки и за определянето на рамката на действията в областта на Политиката на сближаване (Кохезионната политика) на Европейския Съюз. Ролята на регионите като решаващ фактор за определяне степента на участие на всяка страна, членка на ЕС в използването…

Виж повече
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Автор: Със съкращение от /faktor.bg/ | Дата: 12.02.2021 | Категория: Мнения

Корнелия Маринова: Внасям в парламента предложения за законодателни промени при използването на пиротехнически средства

Имаме достатъчно проблеми, така че можем да празнуваме и без пиратки, казва кметът на община ЛовечКорнелия МариноваИнтервю на Васил Василев-  Госпожо Маринова, на какво се дължи повишеното внимание в община Ловеч към  темата за пиратките и употребата на пиротехнически средства?-  Всяка година като кмет на Община Ловеч издавам заповед да не се употребяват пиротехнически изделия по коледните и новогодишните празници. Също така напомняме да не стреля с огнестрелно оръжие, с въздушни пушки и да не се ползват разни взривни вещества.  Първо това са действия, които нарушават правото на спокойствие и възможност за пълноценна почивка на гражданите.  Предизвикват стрес в домашните…

Виж повече
Списание ГРАДЪТ 2021 година

Автор: Градът Медия Груп | Дата: 01.01.2021 | Категория: СПИСАНИЯ

Професионалното съдържание цели да осигури задълбочен преглед и анализ на разглежданите теми, включвайки детайлна информация, вп

Брой 1               Брой 2Брой 3              Брой 4 Брой 5              Брой 6 Можете да се абонирате за списание ГРАДЪТ тук

Виж повече
ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКО ТОДОРОВ ПРЕД "КАПИТАЛ"

Автор: Със съкращения от: "Капитал" | Дата: 17.10.2016 | Категория: Мнения

Интервю

Докъде стигна проверката на планираните за застрояване парцели в "Младост" и какво показа?Ние проучваме първо издадените разрешения за строеж от района, които обхващат доста голям обем от инфраструктурни обекти - има и детски заведения, както и частни домове. Проучваме случаите, в които се засягат терени, които попадат в междублокови пространства. Но искам да кажа ясно, че тези строежи се извършват на база влязъл в сила Подробен устройствен план, който е одобрен 2009 г. с решение на Столичния общински съвет. И тези планове са преминали през две обществени обсъждания, които са били изключително тежки и са взели под внимание жалбите на…

Виж повече
ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

Автор: Екип АБГР | Дата: 01.11.2011 | Категория: СПИСАНИЯ

Асоциацията на българските градове и региони е инициатор, издател и разпространител на единственото списание за местно самоуправ

Виж повече