Кметът Трайко Младенов: Костинброд е сред най-динамично развиващите се общини

Автор: Г. Сотиров / В-к Строител | Дата: 29.09.2023 | Категория: Мнения

Подобряването на учебната среда се дължи на професионализма на българските строители

Г-н Младенов, септември бепе знаменателен за жителите на общината. Навлязохте с 50-годишнината от обявяването на Костинброд за град. Наред с честванията бяха открити знакови строителни обекти.

Ще започна с откриването на централната градска сцена, която за мен е изключително архитектурно-строително бижу. Съоръжението е разположено на площад „Иван Вазов”. То съчетава съвременен дизайн, изящество и пространство. Проектът за изграждане на сцената се реализира благодарение на Местна инициативна група "Костинброд - Своге” и беше дофинансиран от бюджета на община Костинброд. Отбелязахме знаменателното събитие заедно с популярни български изпълнители – Любо Киров, Дани Милев, Николина Чакърдъкова.

Прерязахме лентите и на няколко спортни съоръжения, между които е и закритият футболен стадион. Уникален за областта спортен обект, чиято конструкция позволява да се използва целогодишно. В откриването участваха детските ни спортни школи, на които подарихме екипи от общината.

Веднага след разговора ни ще има церемония, с която ще отворим туристическия център, и искрено се радвам, че на това тържество ще присъства и екип на вестник „Строител“. С този обект завършваме радската визия на центъра. Ще използваме събитието да презентираме новото ни туристическо лого заедно със слогана ни: Костинброд - кръстопът на история и бъдеще".

Вероятно ще запомните септември и с откриването на учебната година в някои от университетите в столицата, на които бяхте гост.

Двамата ректори – на ВСУ „Любен Каравелов“ доц. д-р инж. Анита Хандрулева и на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров, уважиха празника на града ни и съответно ние им бяхме гости на откриването на академичната 2023/2024 г. Имаме партньорски взаимоотношения с тези висши заведения и подписни меморандуми за сътрудничество. Общината успя да реализира амбициите си в сферата на висшето образование чрез тези партньорства. Както заяви в своето приветствие доц. Хандрулева, новата визия на общинския център в значителна степен се дължи на инженери и архитекти от ВСУ "Любен Каравелов“. В общината имаме много възпитаници и на двата университета. Кадрите на УНСС желаят да работят при нас, защото сме сред най-динамично развиващите се общини в икономически план.

Не мога да не спомена и за усилията ни по отношение на средното образование с направените презентации на различните висши училища. На празненството за началото на учебната година в най-голямото ни училище СУ „Петър Берон“ открихме паметник на патрона на учебното заведение. Той е изключителен и определено смятам, че подобна скулптурна композиция няма в цялата страна. Реновирахме и Първо основно училище „Васил Левски“, както и прекрасния детски комплекс в с. Драговищица заедно с нова спортна база.

Подобряването на учебната среда се дължи и на професионализма на българските строители, с които от години работим коректно в полза на нашите съграждани. Това се отнася и за детските ни градини.  Готов е новият детски дворец в центъра на града, който е с невероятна цветна визия, разчупени форми и е разположен само на 200 м от общината. Напредва работата и по музея в Костинброд, където приключи санирането на сградата – постави се топлоизолация, нова дограма и т.н.

Започнахме и различни строителни дейности, свързани с изграждането на Централния градски парк.

Изглежда общинският център става все по-благоустроен и красив. Какво правите за китните Ви села, които в последните години привлякоха доста нови жители?

В момента във всичките ни малки населени места се работи за подобряване на инфраструктурата. Ще започна с читалищата, които са много важни за жителите. Ремонтирахме с общинския бюджет покривните конструкции на много от сградите.

Направихме или довършваме площадите в селата ни. В момента се изпълняват дейности в с. Богьвци и с. Безден, които ще приключат през октомври. С. Опицвет може да се отличи с най-много новозаселени хора, които строят къщи за целогодишно обитаване. Подчертавам, че не става въпрос за вилно строителство, а за изграждане на постоянни домове. Хората са привлечени от факта, че има къде да работят в общината, която разполага с достатъчно учебни заведения за децата им. Прекрасната пътна инфраструктура на територията ни им осигурява бърз достъп до столицата. Категорично населените ни места са привлекателно място за живеене, спорт и отдих, те са добре благоустроени и осигуряват всички необходими услуги.

Въпреки трудностите в последните няколко години – пандемията, забавените бюджети, войната в Украйна, икономическата и политическата криза, в с. Опицвет има нова сграда на кметството, здравен дом, прекрасно читалище, а нашият екип подари икона на църквата „Св. Неделя“. В момента в училището довършваме изграждането на спортно игрище. Изготвихме проект за с. Опицвет за нов водопровод, който предоставихме безвъзмездно на ВиК дружеството, и сега чакаме първата копка, защото те спечелиха средства за такъв вид дейност. Неслучайно давам този пример за едно относително малко село, защото в по-големите ни генералните проблеми в подземната инфраструктура са решени по време на изпълнението на проекта за водния цикъл на Костинброд.

Екипът на в. „Строител“ беше на откриването на Пречиствателната станция за отпадни води, изградена в рамките на водния цикъл, тогава Вие бяхте зам.-кмет на Костинброд.

Да, това беше преди 9 години. С изграждането на ПСОВ приключи работата по водния цикъл на гр. Костинброд. Проектът се финансираше от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, а общата стойност на инвестицията беше за над 97 млн. лв. Пречиствателната станция за отпадни води беше разчетена за над 10 000 еквивалент жители. Доизградени и модернизирани бяха и канализационната и водопреносната мрежа на града.

Благодарение на водния цикъл нямаме големи ВиК аварии. За два от крайните ни квартали, които не бяха обхванати от проекта, със средства, гласувани от Общинския съвет, правим проект за водопровод и канализация. За всички села изградихме сондажи за питейна вода, а за по-големите се преборихме за чисто нови водопроводи – с. Голяновци и с. Петърч.

Какви други проекти се изпълняват в селата?

В с. Петърч реновирахме детската градина и училището, включително двора и околно пространство. Имаме проект за строителство на физкултурен салон, подготвили сме доста такива за различни населени места на територията ни. В един бъдещ мандат усилията ни ще продължат в изпълнение на голямата ни мечта – строителството на спортна зала. В Петърч след изграждането на новия над 20 км водопровод със средства, гласувани от Общинския съвет, ще възложим и построим канализация на цялото село с пречиствателна станция. Независимо дали местната администрация ще получи национално или европейско финансиране, знаковото с. Петърч ще има канализация. В него подменихме и настилката на футболното игрище. С пари от бюджета на общината направихме подпорна стена, положихме стотици метри тротоари. Уверено мога да заявя, че Петърч изглежда като истинско европейско село.

За с. Голяновци изготвихме проект за асфалтиране на засегнатата пътна мрежа след строителството на новия водопровод, което обхвана цялата му територия.

В с. Драговищица, което е многолюдно, построихме нов клуб на пенсионера. Там още осигурихме здравен дом, спортно игрище с модерни съблекални за футболния отбор, детски площадки. За отбелязване е, че след като общината финансира сондаж за питейна вода в селото, изградихме на 70% на водопроводната мрежа.

Село Бучин проход е разположено на живописно място. Какво може да ни разкажете за него?

Кметът на с. Бучин проход Бойко Борисов, който е с най-много мандати в нашата община, се грижи изключително добре за местните хора. Селото има нова водопроводна мрежа, която изградихме при рехабилитация на път II-81 – Ломско шосе от гр. Костинброд до с. Бучин проход.

Надявам се, че за това наше населено място в близко бъдеще ще говорим като за стратегическо, то е свързано с бъдещото строителство на тунела под Петрохан, както и с изграждането на обходни пътища на с. Бучин проход и на гр. Костинброд.

Ще спомена, че със стартиране на транспортното ни дружество и закупените от нас автобуси осигурихме редовен транспорт за отдалечените ни села като Дръмша и Чибаовци. Планирано е общината да придобие и маршрутки и се надявам до месец в Костинброд да заработи вътрешна градска линия, защото по някои от диагоналите градът ни се е разпрострял на 8 км.

Във Ваше изказване заявявате „Аз и моят екип горим за тази община, защото ние сме костинбродчани“. Какво влагате в тези думи?

Многото години, през които моят екип управлява общината, ми дават самочувствието, че се различаваме от външните фактори, които в една или друга степен се опитват да влияят на развитието на Костинброд. Това няма как да се случи и населението ясно го декларира. Ние имаме утвърдени традиции, формати на управление и взаимовръзки с държавните органи, на работа, на чествания, празници и т.н., между хората има уважение. Затова и „пришълците“ (не влагам лош смисъл в тази дума) бързо свикват да се наричат „костинбродчани“, което ме радва.

Няколко стратегически обекта за страната, които са в процес на реализация, преминават през територията на община Костинброд – АМ „Европа” заедно с трите пътни връзки от нея, жп линията София – Драгоман, Газовата междусистемна  връзка България – Сърбия.

Работата по автомагистралата започнахме по времето на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и приключихме, когато МРРБ се ръководеше от арх. Иван Шишков. За да се случи АМ „Европа“, трябваше Агенция „Пътна инфраструктура“ да сключи споразумение с нашата община, защото без пътните връзки на с. Петърч нещата се обезсмисляха. В момента се прави пътната връзка на с. Волуяк по трасето София – Костинброд между Костинброд и Божурище, както и тези при с. Петърч.

Вторият важен стратегически жп обект все още не е стартиран на наша територия. В Сливница и Драгоман нещата напреднаха значително. Засега изчакваме да отмине това сложно време, в което живеем от няколко години, и ще зададем въпроси към изпълнителната власт – към министъра на транспорта и съобщенията, кога ще имаме скоростно жп трасе, което е изключително важно за целия регион на Западна България.

Третият стратегически обект – Газовата междусистемна връзка България – Сърбия, е построена на наша територия, като помогнахме съоръжението да мине безпроблемно покрай нея.

Какъв инвеститорски интерес е заявен към общината?

Само за миналата седмица имахме двама инвеститори, с които водихме разговори заедно с председателя на Общинския съвет д-р Атанас Тенев. Те имат намерение да вложат 18 млн. лв. в строителство на два обекта на наши терени. Единият ще е логистичен център за мебели, разположен върху 6000 кв. м площ, а другият – печатница върху 4000 кв. м.

Очакваме и трети голям инвеститор в в об­ласт­та на хранително-вкусовата промишленост.

Имаме устойчива тенденция за строителните разрешения, която показва инвеститорския интерес към Костинброд – всяка година те са със стотина броя повече от преходната.

Какво още иска да сподели Трайко Младенов в съвместната ни рубрика с НСОРБ „Общини: кметовете говорят“?

От страниците на в. „Строител“ искам да благодаря на българските строители за това, което те майсторски изграждат в цялата страна. Те не отстъпват по нищо на тези в Европа.

На колегите си искам да припомня, че „По делата ще ги познаете“, защото „Глас народен, глас Божи“.

На моите съграждани искам да пожелая да са здрави и позитивни. Нека тяхната оценка за работата ни да се определя от това, което сме направили за общината. Това е достатъчно.
 

 

Към статии