АБГР с порект по програма "Добро управление"

Автор: Екип АБГР | Дата: 23.07.2023 | Категория: Анализи

"Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила"

Във връзка с проекта "Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила", изпълняван от Асоциацията на българските градове и региони, в партньорство с Българско училище за политика "Димитър Паница" и община Рила, бяха представени следните изследвания:

Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община Рила
Препоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община Рила

Проучване

Методоллогия

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Финансира се от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Към статии