ЗЕЛЕН ФОРУМ '24

Първи регионален форум за туризъм - Ловеч

Подпомагане развитието на местното самоуправление

Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната демокрация в градовете; Подкрепа на градските власти и администрация за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти; Създаване на предпоставки за въвеждане на второ ниво на самоуправление в България на равнището на регионите за планиране; Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;

Подпомагане развитието на регионалната политика

Подпомагане развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчивото развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика; Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации с оглед адекватното приобщаване на българските градове и региони към европейската регионална политика.

Реформа дели България на четири района

Промените ще създадат по-добри условия за европейско финансиране

Експерти по проблемите на районното развитие и европейската интеграция предизвестяват, че е належащо ново райониране на България като пиедестал за бъдещото планиране на национално, регионално и местно равнище за успешно, хармонично и устойчиво развитие на страната ни ​- сега и през идващия планов период 2028 – 2034 година. Един от вариантите…

Прочети повече

Надежда Бобчева - заместник кмет на Столична община

"Околната среда е отражение нашето отношение към живота"

Точно преди 6 месеца поех отговорността да бъда заместник-кмет по направление “Зелена система, екология и земеползване”. Не беше лесно начало, като се има предвид, че заварихме изтичащи или липсващи договори, неработещи процеси, липса на контрол. Все пак малко по малко започнахме да си подреждаме къщичката, да се сработваме с екипа…

Прочети повече

Проекти

Повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност

Главната цел на проекта е да подпомогне общинските администрации чрез предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността.

Финансиране: ОП “Добро управление”

Начало: 01.09.2022                                   Край: 01.09.2023

Стойност на проекта: 59 276.45 лв.

Бенефициент: Българска асоциация по киберсигурност

Партньор: Асоциация на българските градове и региони

Дейности: 29-30.06.2023 и 27-28.07.2023 - Информационни събития в к.к.  Белчински бани и гр. Русе

 

Детайли