Статии


Ивелин Кичуков, председател на УС на Българска асоциация за туризъм: Инфраструктурното развитие е от съществено значение за туризма

Автор: Р. Николова / В-к Строител | Дата: 12.01.2024 | Категория: Мнения

Може да си сътрудничим с КСБ за решаване на проблема с липсата на кадри, както и по други актуални въпроси

Г-н Кичуков, каква е моментната снимка на българския туризъм към днешна дата?За съжаление моето лично мнение е, че през последните години наблюдаваме негативен тренд и загуба на пазарни позиции. Туризмът играе ключова роля във всички сфери на икономиката и в повечето страни се отделя сериозно внимание на този сектор, тъй като може да допринесе значително за БВП.В нашия случай обаче туризмът внася само около 8% от БВП, като потенциалът му може да бъде значително по-голям – до 20%. За постигане на този потенциал е необходима национална стратегия и активно участие на правителството в този процес. Последната стратегия е съставена преди…

Виж повече
ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Е ОДОБРЕНА

Автор: Със съкращения от: Уебсайт на Европейската комисия | Дата: 16.11.2023 | Категория: Мнения

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България.

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България. В основата й стои нов интегриран териториален подход, който предоставя на регионалните и местните власти възможността да планират и приоритизират инвестициите в съответствие със своите нужди и планове за развитие, както и да сключват партньорства на местно равнище с различни заинтересовани страни за реализирането на тези инвестиции.Средствата по програмата ще бъдат на разположение чрез приоритет 1 „Интегрирано градско развитие” за десетте най-големи градски общини в България и приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ за останалите градски общини и функционалните райони около тях. Основната цел е да се…

Виж повече
Изследване и мониторинг на ефективното прилагане на НМИМИС

Автор: БАК | Дата: 16.11.2023 | Категория: Анализи

експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор

Българска асоциация по Киберсигурност в партньорство с Асоциация на българските градове и региони изпълнява проект, насочен към общини от малък, среден и голям тип като косвено адресира и:– Научни звена, академични институции и изследователи;– Органи на държавното управление;Повишаване на взаимодействието с предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор в сферата на киберсигурността и повишаване на мрежовата и информационната сигурност в общинските администрации, чрез по-ефективно прилагане на изискванията на НМИМИС, са предвидени три дейности:1. Изследване и мониторинг на степента на имплементиране на НМИМИС от малки, средни и големи общини.2. Разработване на методика за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими спрямо НМИМИС.3. Информационни събития с…

Виж повече
Дигитализация в общините и регионите на България

Автор: Ергин Емин, Керанка Недева, Мартин Банов | Дата: 09.11.2023 | Категория: Анализи

Доклад

Резюме:Целта на доклада е да се очертаят основите, проблемите и перспективите за дигитализация в общините и регионите в България. За анализа се използват български и европейски стратегически и законодателни документи в областта на цифровизация, включително и тази на земеделието и селските райони в България[1].  Създаването на „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия“ и разработване на Стратегия за цифровизация е инструмент, който да подпомогне бизнеса и да създаде добрата среда за по–висока производителност, водеща до по-бързо социално икономическо развитие и по-висок стандарт[2]. Визията, очертана в Концепцията е до 2030 г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика…

Виж повече
Кметът Трайко Младенов: Костинброд е сред най-динамично развиващите се общини

Автор: Г. Сотиров / В-к Строител | Дата: 29.09.2023 | Категория: Мнения

Подобряването на учебната среда се дължи на професионализма на българските строители

Г-н Младенов, септември бепе знаменателен за жителите на общината. Навлязохте с 50-годишнината от обявяването на Костинброд за град. Наред с честванията бяха открити знакови строителни обекти.Ще започна с откриването на централната градска сцена, която за мен е изключително архитектурно-строително бижу. Съоръжението е разположено на площад „Иван Вазов”. То съчетава съвременен дизайн, изящество и пространство. Проектът за изграждане на сцената се реализира благодарение на Местна инициативна група "Костинброд - Своге” и беше дофинансиран от бюджета на община Костинброд. Отбелязахме знаменателното събитие заедно с популярни български изпълнители – Любо Киров, Дани Милев, Николина Чакърдъкова.Прерязахме лентите и на няколко спортни съоръжения, между които…

Виж повече
АБГР с порект по програма "Добро управление"

Автор: Екип АБГР | Дата: 23.07.2023 | Категория: Анализи

"Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила"

Във връзка с проекта "Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила", изпълняван от Асоциацията на българските градове и региони, в партньорство с Българско училище за политика "Димитър Паница" и община Рила, бяха представени следните изследвания:Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община РилаПрепоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община РилаПроучванеМетодоллогияОсновната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Финансира се от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален…

Виж повече
Списание ГРАДЪТ 2023 година

Автор: Градът Медия Груп | Дата: 01.01.2023 | Категория: СПИСАНИЯ

Добри модели от България и света

Брой 1               Брой 2Брой 3              Брой 4 Брой 5              Брой 6 Можете да се абонирате за списание ГРАДЪТ тук

Виж повече
Списание ГРАДЪТ 2022 година

Автор: Градът Медия Груп | Дата: 01.01.2022 | Категория: СПИСАНИЯ

Списание ГРАДЪТ включва 240+ страници качествено b2b съдържание в сферата на архитектурата и новите сградни проекти, градска сре

Брой 1               Брой 2Брой 3              Брой 4 Брой 5              Брой 6 Можете да се абонирате за списание ГРАДЪТ тук

Виж повече
НОВАТА НОРМАЛНОСТ: ОРДОЛИБЕРАЛИЗЪМ И ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Автор: Мария Велева | Дата: 06.10.2021 | Категория: Мнения

Становище

В книгата си „Covid-19: Голямото рестартиране“ Клаус Шваб говори за „трилемата на глобализацията“, позовавайки се от своя страна на книгата на Дани Родрик „Парадоксът на глобализацията“: „В началото на 2010-те години, когато глобализацията се превръща в чувствителен политически и социален въпрос, икономистът от Харвард обяснява защо би било неизбежна жертва, ако национализмът се издигне. Трилемата предполага, че трите понятия за икономическа глобализация, политическа демокрация и национална държава са взаимно несъвместими, основавайки се на логиката, че само две могат ефективно да съществуват съвместно във всеки един момент [78]. Демокрацията и националният суверенитет са съвместими, само ако глобализацията е ограничена. Обратно, ако и…

Виж повече
С ПОПРАВКА В КОНСТИТУЦИЯТА: ЩЕ СМЕ ДЪРЖАВА НА РЕГИОНИТЕ С ВТОРО НИВО

Автор: Със съкращения от: "Стандарт" | Дата: 06.08.2021 | Категория: Мнения

Бивши кметове работят за нас доброволно, каза председателят на АБГР Ергин Емин

- Г-н Емин, как се появи идеята за учредяване на Асоциацията на българските градове и региони?- Асоциацията на българските градове и региони я създадохме 2004 г.  Заедно с нашите партньори от фондация "Конрад Аденауер" решихме да създадем една асоциация, която да представлява повече хора на местното самоуправление и на местната власт. През 2004 г. още се дискутираше и продължава да се дискутира, че Законът за местното самоуправление и местната администрация вече не отговаря на изискванията, той е писан през 1992 г. , ва началото на 90-те години. И тогава консултирайки се с кметове, областни управители и други работещи на регионално…

Виж повече