Статии


Ивелин Кичуков, председател на УС на Българска асоциация за туризъм: Инфраструктурното развитие е от съществено значение за туризма

Автор: Р. Николова / В-к Строител | Дата: 12.01.2024 | Категория: Мнения

Може да си сътрудничим с КСБ за решаване на проблема с липсата на кадри, както и по други актуални въпроси

Г-н Кичуков, каква е моментната снимка на българския туризъм към днешна дата?За съжаление моето лично мнение е, че през последните години наблюдаваме негативен тренд и загуба на пазарни позиции. Туризмът играе ключова роля във всички сфери на икономиката и в повечето страни се отделя сериозно внимание на този сектор, тъй като може да допринесе значително за БВП.В нашия случай обаче туризмът внася само около 8% от БВП, като потенциалът му може да бъде значително по-голям – до 20%. За постигане на този потенциал е необходима национална стратегия и активно участие на правителството в този процес. Последната стратегия е съставена преди…

Виж повече
ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Е ОДОБРЕНА

Автор: Със съкращения от: Уебсайт на Европейската комисия | Дата: 16.11.2023 | Категория: Мнения

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България.

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България. В основата й стои нов интегриран териториален подход, който предоставя на регионалните и местните власти възможността да планират и приоритизират инвестициите в съответствие със своите нужди и планове за развитие, както и да сключват партньорства на местно равнище с различни заинтересовани страни за реализирането на тези инвестиции.Средствата по програмата ще бъдат на разположение чрез приоритет 1 „Интегрирано градско развитие” за десетте най-големи градски общини в България и приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ за останалите градски общини и функционалните райони около тях. Основната цел е да се…

Виж повече
Кметът Трайко Младенов: Костинброд е сред най-динамично развиващите се общини

Автор: Г. Сотиров / В-к Строител | Дата: 29.09.2023 | Категория: Мнения

Подобряването на учебната среда се дължи на професионализма на българските строители

Г-н Младенов, септември бепе знаменателен за жителите на общината. Навлязохте с 50-годишнината от обявяването на Костинброд за град. Наред с честванията бяха открити знакови строителни обекти.Ще започна с откриването на централната градска сцена, която за мен е изключително архитектурно-строително бижу. Съоръжението е разположено на площад „Иван Вазов”. То съчетава съвременен дизайн, изящество и пространство. Проектът за изграждане на сцената се реализира благодарение на Местна инициативна група "Костинброд - Своге” и беше дофинансиран от бюджета на община Костинброд. Отбелязахме знаменателното събитие заедно с популярни български изпълнители – Любо Киров, Дани Милев, Николина Чакърдъкова.Прерязахме лентите и на няколко спортни съоръжения, между които…

Виж повече
НОВАТА НОРМАЛНОСТ: ОРДОЛИБЕРАЛИЗЪМ И ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Автор: Мария Велева | Дата: 06.10.2021 | Категория: Мнения

Становище

В книгата си „Covid-19: Голямото рестартиране“ Клаус Шваб говори за „трилемата на глобализацията“, позовавайки се от своя страна на книгата на Дани Родрик „Парадоксът на глобализацията“: „В началото на 2010-те години, когато глобализацията се превръща в чувствителен политически и социален въпрос, икономистът от Харвард обяснява защо би било неизбежна жертва, ако национализмът се издигне. Трилемата предполага, че трите понятия за икономическа глобализация, политическа демокрация и национална държава са взаимно несъвместими, основавайки се на логиката, че само две могат ефективно да съществуват съвместно във всеки един момент [78]. Демокрацията и националният суверенитет са съвместими, само ако глобализацията е ограничена. Обратно, ако и…

Виж повече
С ПОПРАВКА В КОНСТИТУЦИЯТА: ЩЕ СМЕ ДЪРЖАВА НА РЕГИОНИТЕ С ВТОРО НИВО

Автор: Със съкращения от: "Стандарт" | Дата: 06.08.2021 | Категория: Мнения

Бивши кметове работят за нас доброволно, каза председателят на АБГР Ергин Емин

- Г-н Емин, как се появи идеята за учредяване на Асоциацията на българските градове и региони?- Асоциацията на българските градове и региони я създадохме 2004 г.  Заедно с нашите партньори от фондация "Конрад Аденауер" решихме да създадем една асоциация, която да представлява повече хора на местното самоуправление и на местната власт. През 2004 г. още се дискутираше и продължава да се дискутира, че Законът за местното самоуправление и местната администрация вече не отговаря на изискванията, той е писан през 1992 г. , ва началото на 90-те години. И тогава консултирайки се с кметове, областни управители и други работещи на регионално…

Виж повече
НА МЕСТНАТА ВЛАСТ Й ЛИПСВАТ РЕСУРСИ И КАПАЦИТЕТ

Автор: Адриан Николов | Дата: 01.08.2021 | Категория: Мнения

Препоръките на международните организации към България по-често се съсредоточават върху проблемите на национално ниво - от коруп

Новопубликуван анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) вместо това се фокусира върху особеностите на местната власт, предизвикателствата пред децентрализацията и растящото неравенство между отделните райони на страната и столицата. На първо място анализът установява, че България е постигнала значителен прогрес в социално-икономическото си развитие в трите десетилетия след краха на социалистическия режим. Това, очаквано, идва и с трансформация на свърхцентрализираните институции към система на управление и вземане на решения на много равнища. Въпреки това анализаторите на ОИСР отбелязват също, че въпреки скъсяването на дистанцията с икономическото развитие на ЕС, страната остава на опашката и среща значителни проблеми…

Виж повече
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Автор: Със съкращение от /faktor.bg/ | Дата: 12.02.2021 | Категория: Мнения

Корнелия Маринова: Внасям в парламента предложения за законодателни промени при използването на пиротехнически средства

Имаме достатъчно проблеми, така че можем да празнуваме и без пиратки, казва кметът на община ЛовечКорнелия МариноваИнтервю на Васил Василев-  Госпожо Маринова, на какво се дължи повишеното внимание в община Ловеч към  темата за пиратките и употребата на пиротехнически средства?-  Всяка година като кмет на Община Ловеч издавам заповед да не се употребяват пиротехнически изделия по коледните и новогодишните празници. Също така напомняме да не стреля с огнестрелно оръжие, с въздушни пушки и да не се ползват разни взривни вещества.  Първо това са действия, които нарушават правото на спокойствие и възможност за пълноценна почивка на гражданите.  Предизвикват стрес в домашните…

Виж повече
ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКО ТОДОРОВ ПРЕД "КАПИТАЛ"

Автор: Със съкращения от: "Капитал" | Дата: 17.10.2016 | Категория: Мнения

Интервю

Докъде стигна проверката на планираните за застрояване парцели в "Младост" и какво показа?Ние проучваме първо издадените разрешения за строеж от района, които обхващат доста голям обем от инфраструктурни обекти - има и детски заведения, както и частни домове. Проучваме случаите, в които се засягат терени, които попадат в междублокови пространства. Но искам да кажа ясно, че тези строежи се извършват на база влязъл в сила Подробен устройствен план, който е одобрен 2009 г. с решение на Столичния общински съвет. И тези планове са преминали през две обществени обсъждания, които са били изключително тежки и са взели под внимание жалбите на…

Виж повече