Проекти


Повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност

Автор: Екип АБГР | Дата: 01.09.2022

Главната цел на проекта е да подпомогне общинските администрации чрез предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността.Финансиране: ОП “Добро управление”Начало: 01.09.2022                                   Край: 01.09.2023Стойност на проекта: 59 276.45 лв.Бенефициент: Българска асоциация по киберсигурностПартньор: Асоциация…

Виж повече
Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила

Автор: Екип АБГР | Дата: 28.07.2022

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на…

Виж повече
Активни граждани за енергийно независими общини

Автор: Екип АБГР | Дата: 01.11.2021

Проектът е насочен към повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Енергията на общността насърчава участието на гражданите и контрола върху вземането на решения в областта на възобновяемата енергия. Нейният потенциал за социални иновации се…

Виж повече
„По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)”

Автор: Екип АБГР | Дата: 01.01.2019

Резултати от проекта са: Реализирано проучване за информираността на гражданите относно политиката на сближаване на Европейския съюз, с фокус върху бъдещи инициативи за финансиране от ЕСФ (Европейски Социален Фонд) и КФ (Кохезионен Фонд), насочени към опазване на околната среда, подобряване на транспортната свързаност и интегрираното развитие с други общини в…

Виж повече
Фондация "Конрад Аденауер"

Автор: Екип АБГР | Дата: 06.01.2016

Проект №7: Конференция „Дигитална трансформация, киберсигурност и местно развитие“Период на изпълнение : 14.07.2022 - 15.07.2022Стойност: 4500 EUR Проект № 5: Научно – практическа конференция „Интелигентни градове и общини – Визия за бъдещето“ част 1 и 2 Период на изпълнение : 30.07.2021г – 04.12.2021г.Стойност: 16200 BGNПостигнати резултати: Конференцията в две части включва всички заинтересовани страни: бизнес (мобилни оператори, ползватели на…

Виж повече