КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Автор: Със съкращение от /faktor.bg/ | Дата: 12.02.2021 | Категория: Мнения

Корнелия Маринова: Внасям в парламента предложения за законодателни промени при използването на пиротехнически средства

Имаме достатъчно проблеми, така че можем да празнуваме и без пиратки, казва кметът на община Ловеч

Корнелия Маринова

Интервю на Васил Василев

-  Госпожо Маринова, на какво се дължи повишеното внимание в община Ловеч към  темата за пиратките и употребата на пиротехнически средства?

-  Всяка година като кмет на Община Ловеч издавам заповед да не се употребяват пиротехнически изделия по коледните и новогодишните празници. Също така напомняме да не стреля с огнестрелно оръжие, с въздушни пушки и да не се ползват разни взривни вещества.  Първо това са действия, които нарушават правото на спокойствие и възможност за пълноценна почивка на гражданите.  Предизвикват стрес в домашните животни. Но най-важното е, че представляват опасност за живота и здравето на хората. Доказано е, че от фойерверките се увеличават фините прахови частици, които са сериозен риск за здравето. Ние ги вдишаме в новогодишната нощ, но те остават в тялото през цялата година И ако на някого всичко това му се струва пресилено, нека да си припомни какво стана в кв. „Младост“ на един паркинг миналата нова година.

-  Говорите за пострадалата жена от безразборна стрелба в началото на 2021 година?

-  Не знам дали е била безразборна или целенасочена стрелба, но тогава тежко пострада наша съгражданка. Тя месеци не можеше да се възстанови след раната. Защото един безразсъден  съгражданин е решил, че може да стреля с въздушна пушка през новогодишната нощ. Той простреля жената, докато тя играеше хоро. Какъв човек може да си, за да стреляш по хора, които се веселят? Искам да обърна внимание, че тогава 8 дни продължиха разпитите и експертизите, докато полицията стигна до виновника. Тогава той беше задържан. 

-  Да припомним какво се случи с този стрелец.

-  Доколкото знам, той беше признат за виновен по повдигнати три обвинения  - за причиняване на тежка телесна повреда на лице, за държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси без разрешение и за хулиганство. Получи присъда от две години и шест месеца затвор. По-важни за нас са поуките. Считам, че важно е да се въвеждат забрани за  използването на пиратки и огнестрелни оръжия, да се провежда завишен, строг превантивен  контрол.

-  Мнозина граждани считат, че забраните не изпълняват своята задача. Какво мислите по този въпрос?

-  Няма да се промени ситуацията, ако не се предприемат все по-строги мерки. Моите заповеди са превантивни – те напомнят на гражданите за опасността от използването на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически средства. Особено внимание се обръща на подрастващите, защото те най-често биват наранявани от пиратки и фойерверки. Определили сме и кой да упражнява контрола -  това са началникът на РП „Полиция", началникът на отдел „Контрол и сигурност", както и кметовете на кметства и кметски наместници на територията на общината.

-  Какво друго може да се направи, за да се предотвратят нови инциденти? 

-  Могат да се променят законите. Още тогава екипът на администрацията прегледа нормативните документи, които имат отношение към казуса. И внесох предложение на нарочна среща  в Народното събрание как да се променят разписани норми в отделните закони и подзаконовите нормативни актове. По-важните промени са следните. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в чл. 60, където се изреждат забранените места за употреба от гражданите на пиротехнически изделия, да се добавят „и населените места“. В Закона за защита от шума в околната среда. чл. 16а, ал. 2 да се измени, като към забраната за озвучаването да се добави „и използването на пиротехнически изделия“. В Закона за закрила на детето да се забрани, наред с алкохола и тютюневите изделия, „и продажбата на пиротехнически изделия на деца“. В Закона за  административните нарушения и наказания да се направят следните  допълнения:
„§ 1. В Чл. 37 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: „(4) При съставяне на актове за установяване на административни нарушения, длъжностните лица по ал. 1 имат право да изискват от лицето, по отношение на което се установява извършването на административното нарушение, с цел сверяване и коректно попълване на данните в акта: 1. Документ за самоличност от физическите лица; 2. Документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителството на юридическото лице.“ 

- Какво стана с тези предложения?

- За съжаление, на депутатите не достигна време да ги разгледат. Но не съм се отказала и сега, веднага след като се конструира новото Народно събрание, ще ги предложа чрез нашите нови пет депутати от 11 МИР. Същевременно не бива да се забравя колко е опасно необмисленото и невнимателно използване на тези изделия. Те често предизвикват пожари, наранявания и разкъсване на крайници, увреждане на очите. Съветът ми е – не предизвиквайте съдбата, имаме достатъчно проблеми, така че можем да празнуваме и без пиратки.

Към статии