16.10.2023
ВЕИ и енергийна сигурност: предимства срещу рискове

Автор: Със съкращения от: bulenergyforum.org

Експерти на АБГР учасваха в Национална енергийна конференция с борса на ВЕИ-проекти „ВЕИ и енергийна сигурност: предимства срещу рискове“, организирана от Българският енергиен и минен форум, съвместно с Минстрой холдинг, Медийна група “Стандарт“ и Камарата на енергийните общности в България. Събитието се проведе на 13 октомври в София, NV Tower.

По време на форума бе разгледано актуално състояние на ВЕИ и мястото им в националния енергиен баланс и представени актуални данни по вида и структурата на планираните и заявени ВЕИ-проекти за производство на енергия от всички типове-фотоволтаични, вятърни, биомаса, биогаз, геотермални, за производство на водород, комбинирано производство на електроенергия и други продукти, капацитети за съхранение на енергия, от отпадъци-към-енергия, помпено-акумулиращи централи и други. 

Обсъдени бяха и бъдещи модели на „домашна енергетика“ и енергийни общности както и финансовите възможножности и инструменти за реализирането на ВЕИ проектите. В обобщение бе представена и борса за енергийни проекти –ENPROEXCHANGE в онлайн пространството, която интегрира, прецизира и гарантира информацията по даден проект, процес или услуга от енергийния бранш. Платформата е първата по рода си за енергийния сектор в България, предлагаща навременна и систематизирана информация на едно място.

В отделен панел на конференцията собственици на ВЕИ-проекти имаха възможност да  представят проектите си, както и да оферират продажби на дялове от тях, или на целите проекти по стандартизиран формат на информацията. 

Към новини
Галерия