20.11.2023
Кръгла маса “Развитие на здравните дестинации в България-ролята на местната власт”

Автор: Екип АБГР

Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) бе партньор на организираната от катедра ”Икономика на туризма” към УНСС дискусионна кръгла маса - “Фокусът на туристическата индустрия се измести към здравните дестинации – новият приоритет на потребителите“. Темите, които бяха засегнати включваха бранд България - гостоприемство в четири сезона, развитие на здравните дестинации, ролята на местната власт и организациите за управление на туристическите райони.

По време на кръглата маса експертите от катедрата представиха 9-те туристически района – Родопски, Рило-Пирински, Старопланински, Бургаски, Варненски, Долината на розите, Тракийски, Дунавски и Софийски. От страна на АБГР, освен председателят на УС-Ергин Емин, присъстваха и споделиха опит представители от общините Мирково, Чавдар, Сливница, Своге, Костинброд, Горна Малина, район София, експерти и представители на бизнеса.
На откриването проф. д-р Мариана Янева, ръководител катедра „Икономика на туризма“ посочи, че целите, които си поставя катедрата са в контекста на това, че университетите са средище между средното и висшето образование, бизнеса, централната и местната власт. „За първи път организираме подобна кръгла маса. Досега се фокусирахме върху срещи с бизнеса и средните училища, но решихме, че за да работим по-ефективно за развитие на българския туризъм, трябва да имаме по-широк форум и посланията, които излъчваме публично да бъдат в помощ на всички. Ние като изследователи, подготвили много от кадрите на високи позиции, сме решили да разширим партньорската листа и тази кръгла маса е първи опит в тази посока. Днешната тема, върху която се фокусираме е, че трябва да ребрандираме имиджа на дестинация България в посока на това да усвояваме целогодишно туристи.“ Тя уточни, че „ако не говорим за един нов бранд България с няколко подбранда, няма как да постигнем по-високо ниво на развитие на българския туризъм. „Нашите проучвания и проекти са насочени към здравния туризъм, защото здравето е приоритет за всички нас. Друг вид туризъм, който искаме да влезе в туристическото портфолио на България е бизнес туризмът.“

Към новини
Галерия