Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

                                                                                                                 Конрад Аденауер        

 

                                                                                                                

                                                  

                                                                                                                                             

     

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

 

Потребителски вход

Публикации

Кръгла маса в Габрово

На 4.10.2016 г. в гр. Габрово Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ бе съорганизатор на кръгла маса на тема „Икономически и социални фактори и инструменти за ускоряване на растежа и преодоляване на диспропорциите в регион „Централна Северна България“ – Фокус върху Област Габрово. Другите съорганизатори на събитието бяха  Съюзът на икономистите в България, Технчески университет - Габрово и Федерацията на научно техническите съюзи.

Форумът премина с участието на група експерти – изследователи и анализатори на регионалното развитие, както и автори на иновативни екологични и енергийни проекти, подходящи за приложение в изоставащите региони.

Конференция за развитие на изоставащите региони

На 01 и 02 септември в к-с „Римска баня”, с.Баня, община Разлог, Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, организира и проведеКонференция - на тема: „Развитие на изоставащите региони в България. Финансово – икономически инструменти”

Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България – Северозападна България, Родопите, Странджа и други погранични, планински и полупланински слаборазвити райони е разработена въз основа на програмата на правителството за стабилно развитие на страната за периода 2014 – 2018 г., по приоритет 13-1.

Учредяване на обществен съвет към СО – район „Красна поляна“

На 21 юни 2016 г. се учреди Обществен съвет към район „Красна поляна“. Целта му е да подпомага работата на районната администрация в различните й дейности, да бъде насочен към гражданското общество и да защитава колективния интерес. Съветът ще спомага работата на администрацията в опазване и поддържане на зелените площи, детските и спортни площадки, в поддържката и обновяването на канализацията, при ремонт на пътните настилки, в обсъждане на устройствени планове, при полагане на грижи за хората в неравностойно положение и във връзката с управителите на етажните собствености. Членството в Обществения съвет е доброволно и безвъзмездно и изцяло в полза на обществения интерес.

Проект „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура“

На 15-16.06 в Котел и на 22-23.06 в Долна Баня се проведоха два от петте обучителни семинара на Асоциация на българските градове и региони. Семинарите са част от едногодишен проект на АБГР, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р.България“. Презентациите и дискусиите към тях се водят от екип на Висше училище за сигурност и икономика /ВУСИ/, Пловдив. На обучението в Котел присъстваха кметове и представители на общините от Югоизточен регион. Официални гости бяха г-жа Татяна Петкова – онластен управител на Сливенска област и г-н Георги Ранов – областен управител на Старозагорска област.

Национална конференция „Целенасочена инвестиционна програма за северозапада“

АБГР беше съорганизатор на национална конференция на тема: „РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ РЕГИОНИ: ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“, домакин на която беше Монтана. Другите съорганизатори баха: Община Монтана, Съюзът на икономистите в България и Асоциация на планинските общини.

„Монтана вече прави нещо, което някои наричат реиндустриализация, заяви професор Кръстьо Петков – председател на Съюза на икономистите в България.  Тя не повтаря старите големи предприятия, които си отидоха,  а следва най-модерната линия, най-модерната стратегия, препоръчвана от Европа.  Да се разкриват високотехнологични предприятия високотехнологични с гарантиран пазар.”

53 стратегии на МИГ са подадени в първия прием по подмярка 19.2

В първия прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” бяха приети 53 стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Местни инициативни групи. Те обхващат 99 общини с население 1 328 853 жители, като в 30 от подадените стратегии е предвидено финансиране от повече от един фонд от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общият обявен бюджет по приема за развитие на селските райони по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  (ЕЗФРСР) е на стойност 60 108 917 евро, като заявените средства надвишават наличния бюджет с 39% (38 041 367,82 евро).

72 проекта от 11 университета в Европа илюстрират идеите на младите за развитието на архитектурата

Проектите може да бъдат видяни на http://thecityacademyawards.bg/bg/competitions

Конкурсен проект MULTICULTURAL HEALING GARDEN на АЛЕКС ДЕСОВ, UCL: THE BARTLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE, ЛОНДОН
Снимка: "Академия ГРАДЪТ"

С изложба на 72 архитектурни проекти на български студенти от 11 университета в Европа, ще завърши тазгодишният конкурс "Градът", който за втора поредна година е част от инициативата "Академия ГРАДЪТ".
Всички проекти, участвали в конкурса, са експонирани от 20 юли в Sofia Event Center(Парадайз център, бул. Черни връх 100), която е отворена за широката публика.
Гост на събитието беше министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, под чийто патронаж се провежда инициативата "Академия ГРАДЪТ".
Конкурсът "Градът" тази година включва две категории – "Сгради и вътрешни пространства" и " Градове и инфраструктура" и събира голям брой идейни проекти за оригинални и функционални сградни и интериорни решения, градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда.

Лиляна Павлова: Трябва да представим ново териториално разпределение

Броят на общините няма да се променя, те няма да се закриват или заличават. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова във връзка с необходимостта в бъдеще да бъде преразгледано териториалното деление на страната в съответствие с европейските изисквания след програмния период 2014-2020 година, от следващия, който започва от 2021 г.

„По европейски регламент, валиден от 2003 година, когато  избираме определени територии, които да получават включително европейски субсидии или когато трябва да сравняваме например области,  градове, общини и цели държави, те се сравняват по брой население, териториален или друг обхват. Именно за тези цели има създадени три нива съгласно регламента – ниво 1, ниво 2 и ниво 3. България като държава попада в ниво едно. Ниво 2 по т.нар. NUTS-2, по европейската статистика на регионите, са шест района за планиране – Северозападен, Северен централен, Южен централен, Югозападен, Североизточен, Югоизточен.“, каза министър Павлова.

XII Общо събрание на АБГР. Найден Зеленогорски избран отново.

На 03 юни се проведе 12-то по ред Общо събрание на Асоциация на българските градове и региони. На него присъстваха над 150 делегати - представители на общините, общинските съвети и физически лица, членове на организацията. Г-н Найден Зеленогорски бе преизбран единодушно за председател на УС на АБГР. В доклада си на форума той посочи, че под негово ръководство организацията е насочила своята дейност към своите основни приоритети – т.е.: развитие на местното самоуправление в градовете и регионите на страната; регионална политика в България на основата на европейските ценности, като наблегна на това, че партньорството е запазена марка на АБГР.

Поздравителни адреси бяха получени от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. В обръщението си към участниците г-жа Павлова и г-н Дончев, освен че пожелават успех на форума, използват случая да отбележат значимостта на Асоциация на българските градове и региони не само като партньор на местните власти и на администрацията, но и на държавата.

АБГР връчи годишните си награди за 2016

Събитието се състоя в „Пирин голф & Кънтри клуб" край Разлог. Над 150 души, между които заместник-министри, областни управители, кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, членове, партньори и приятели на Асоциацията, участваха в XII-та Национална конференция и съпровождащата я церемония, на която се раздадоха вторите годишни награди на АБГР.           

На 03 и 04 юни бе годишната национална среща на Асоциацията. На нея освен отчет на резултатите от миналата година, се проведе и традиционна конференция с членовете на организацията и много гости.

Страници

Партньори