Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019

 

 

Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община Рила

Препоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община Рила

Проучване                   Методология

 

 

 

Изследване на ефективното прилагане на НМИМИС

Методология                      Методика

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

 

Потребителски вход

Публикации

ОИСР с висока оценка за управлението и икономическото развитие на България

Сътрудничим си с организацията за развитие на регионите и подобряване на регионалната политика

Постиженията на България в икономическото развитие и управление в последните десетилетия са похвални. Ползвайки се от членството в ЕС, брутният вътрешен продукт на глава от населението е нараснал от 29% спрямо средния в Съюза през 2000 г. до 53% през 2019 г. Отчита се икономически растеж от 3% за пет поредни години, сериозен ръст на заплатите, както и исторически ниски нива на безработица в периода преди кризата от Ковид 19.

Ева Майдел:

Нито една европейска или национална политика за околната среда не може да се реализира без съдействието на местната власт

Българският евродепутат Ева Майдел представи наръчник за общинско енергийно  планиране и енергийна ефективност на онлайн събитие на 25 февруари 2021 г.

Здравко Димитров избран за председател  на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Съветът прие на първото си заседание правила за дейността си и избра представители в комитети и тематични работни групи

Кметът на община Пловдив Здравко Димитров бе избран за председател на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район за следващите 4 години. През новия програмен период 2021–2027 г. Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в планирането, избора и реализацията  на проекти с европейско и национално финансиране.

арх. Белин Моллов откри изложба акварел

ЗАЩО ИСКАХ  ДА НАПРАВЯ ТАЗИ ИЗЛОЖБА?  „Причината да уча архитектура и след това 50 години да работя като архитект и урбанист е защото обичах и продължавам да обичам да рисувам. По звание, аз не съм художник, аз съм архитект, който рисува.”

Естествено е, когато човек отбелязва 50 години практика в определена професионална област е да направи  равносметка за осъществените мечти и постигнатите резултати. Първоначално планирах да споделя с приятелите си направеното от мен в областта на градското планиране, регионалното развитие, местното самоуправление и гражданското участие - сферите, в които работих и продължавам да работя и сега. Давам си сметка, обаче, че това са професии на колективна изява. Каквато и позиция да съм заемал в осъществяването на един проект, аз съм бил само част от екипа.

 

Илияна Цанова: Как фондът 'Юнкер' промени Европа

Илияна Цанова е заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, по-популярен като Фонда "Юнкер". Заместник министър-председател на Република България в две служебни правителства – на Марин Райков и Георги Близнашки. И в двата кабинета е и министър по управлението на европейските средства. Работила е близо 15 г. в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, където е заемала различни управленски позиции.

Меморандум за партньорство с АБЕРОН

На 15.01.2021г. АБГР и АБЕРОН подписаха Меморандум за партньорство. 

През миналата година организациите съвместно изработиха два проекта:

- "По - близка Европа - Отворена платформа за Граждански инициативи" 

- "Природосъобразни решения за адаптация към климатичните промени"

В началото на тази година кандидатстваха и спечелиха проект "Активни граждани за енергийно независими общини".

Неговата основна цел е: Повишаване информираността на гражданите за включване в политиките по либерализация на енергийния пазар и преходът към Зелена икономика.

Тя ще бъде постигната чрез

- Осъществявания на изследвания за оценка информираността на гражданите, свързани с енергийната политика на България

КАРТА: Собствени приходи на общините в България

В „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“ представяме собствените приходи на общините в България. Картата илюстрира събраните постъпления от местни данъци и такси през 2019 г. средно на човек от населението във всяка община.

Проект:"UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция"

АБГР се присъедини към проект на Асоциация за развитие на София (АРС) и Конфедерацията на независимите профсъюзи в България (КНСБ) по темата: "Включване на граждани на трети страни (ГТС) и лица, получили международна закрила, на пазара на труда". Асоциацията стана част от създадената неформална коалиция от местни заинтересовани страни по темата.

„Гражданско участие за по-добри решения"

На 2 декември КС на АБГР беше част от заключителна он-лайн конференция на тема: „Гражданско участие за по-добри решения“, на която бе представен иновативен модел за провеждане на публичното обсъждане на общинските бюджети в настоящата трудна ситуация.
„Център за модернизиране на политики“ и „Българска асоциация за политически науки“ изпълняват проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“.

АБГР и Община Ловеч партньори в проект

Асоциацията на българските градове и региони - АБГР е партньор заедно с община Ловеч на проекта „По-близката Европа - отворена платформа за граждански инициативи“,който се финансира от ГД „Регионална политика“ на ЕС. Ведеща организация на проеркта е Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации (АСОРИ).

Проектът получи най-висока оценка и е първи финансиран от общо подадени 76 проекта. Това съобщи кметът Корнелия Маринова след като се завърна от общо събрание на Асоциацията на българските градове и региони във Велинград. В събитието участва и Илиян Тодоров, зам.-областен управител на област Ловеч (на снимката заедно с кмета Маринова).

 

Страници

Партньори