Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019

 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

Потребителски вход

Публикации

Инициативата „Три морета“

На 26 февруари в хотел София Балкан, Управителният съвет на АБГР, заедно с Министерството на външните работи на Естония беше част от конференцията „Инициативата три морета: свързаност, конкурентноспособност и сигурност“.

"Регионални профили: показатели за развитие 2019".

Г-н Ергин Емин - председател на АБГР участва в пресконференция на тема: "Регионални профили: показатели за развитие 2019". За осма поредна година Институтът за пазарна икономика представи единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България.

Общинските центрове с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по ОПРР

МРРБ предлага общинските центрове с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по ОПРР

Предложението предвижда намаляване на изискванията за брой население с 10 000 души 

Предвиждаме всеки един от шестте района за планиране от ниво 2, да разполага с бюджет за финансиране на проекти през новия програмен период (2021-2027г).

Конференция "Толерантно общество за интеграция"

На 8 октомври се проведе заключителната конференция по проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила” в хотел „Арена ди Сердика”. Събитието започна в 10:00 часа в зала „Арена” с встъпителни думи за представяне на резултатите от проекта.

Деница Николова в БНР след конференция на АБГР

Малките населени места с възможност за финансова подкрепа от Програмата за регионално развитие в следващия програмен период.

Това ще стане чрез прилагане на новия регионален модел на инвестиционно въздействие върху територията. По този начин няма да има вече „бели петна“ - населени места без достъп до европейски средства, какъвто е опитът досега.

Конференция - Боженци, Габрово

  На 19 и 20 юли се проведе годишната национална среща на АБГР. Организираната за случая конференция бе на тема: „Създаване на нови региони за планиране в България и второ ниво на управление. Сближаване между териториално планиране и социално-икономическо развитие“

Годишни национални награди 2019

 „Асоциация на българските градове и региони“ връчи годишните си национални награди за 2019 г.

 Годишните национални награди на Асоциацията,тази година,бяха в 22 категории. Освен за успешно управление,общините бяха отличени за реализираните инвестиции в природата и хората; за развитие на спорта и младежките дейности; за запазване и популяризиране на културно-историческото наследство; за въвеждане на иновативни подходи в управлението на общината и др.Основният критерий на журито за определяне на призьорите бяха реализираните общински проекти с ясни и устойчиви резултати.

Конференция „Бизнесът и регионите“

Списание „Икономист“ и Българската стопанска камара организираха конференция "Бизнесът и регионите", в която учатва и Асоциацията на Българските градове и региони . Конференцията се проведе на 21 юни 2019 г.в хотел „Хилтън“, гр. София.

ББР Форум 2019 - "Пътища за партньорства"

Българската банка за развитие отбеляза 20-тия си юбилей с международен икономически форум

Международният икономически форум на Българската банка за развитие под наслов „Пътища за партньорства“ се проведе на 18 юни в хотел „Хилтън“. Провеждането на Форума тази година минa под знака на 20-годишния юбилей на банката.

Международна конференция

На 12 юни г-н Ергин Емин – изп. директор на АБГР участва с доклад: „Опитът на местните власти в прилагането на интеграционната политика“ в международна конференция, организирана от Европейския институт и Фонд „Убежище,  Миграция и интеграция“ към МВР на тема: „Интеграционна политика – механизъм за координация и добро прилагане“.

 Основната цел на проекта е да се развие и подобри координационният механизъм сред компетентните органи е областта на интеграцията на централно, регионално и местно ниво в Р. България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

Страници

Партньори