Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

     

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

 

Потребителски вход

Публикации

Конференция „Бизнесът и регионите“

Списание „Икономист“ и Българската стопанска камара организираха конференция "Бизнесът и регионите", в която учатва и Асоциацията на Българските градове и региони . Конференцията се проведе на 21 юни 2019 г.в хотел „Хилтън“, гр. София.

ББР Форум 2019 - "Пътища за партньорства"

Българската банка за развитие отбеляза 20-тия си юбилей с международен икономически форум

Международният икономически форум на Българската банка за развитие под наслов „Пътища за партньорства“ се проведе на 18 юни в хотел „Хилтън“. Провеждането на Форума тази година минa под знака на 20-годишния юбилей на банката.

Международна конференция

На 12 юни г-н Ергин Емин – изп. директор на АБГР участва с доклад: „Опитът на местните власти в прилагането на интеграционната политика“ в международна конференция, организирана от Европейския институт и Фонд „Убежище,  Миграция и интеграция“ към МВР на тема: „Интеграционна политика – механизъм за координация и добро прилагане“.

 Основната цел на проекта е да се развие и подобри координационният механизъм сред компетентните органи е областта на интеграцията на централно, регионално и местно ниво в Р. България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

Национален семинар

Национален семинар „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие“ 

На 11 юни Български съвет за бежанци и мигранти съвместно с Върховния комисариат за бежанците към ООН и Община Пловдив организира национален семинар на тема „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие” по повод световния ден на бежанеца. Изп. директор на АБГР – Ергин Емин участва с доклад на правната рамка и добри практики в сферата на интеграцията на бежанци.

Улица Дими Паница в София

Малка уличка на знаково място в София - между площад "Народно събрание" и булевард "Васил Левски", успоредна на булевард "Цар Освободител" – от днес вече носи името на Дими Паница.

Сигурност и критична инфраструктура - Пловдив

На 19 и 20 април Асоциацията на българските градове и региони организира със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ 10-та поред конференция на тема  „Сигурност. Рискове за критичната инфраструктурен в общините и регионите на Р. България“.

В приветствието си областният управител на Пловдив – Здравко Димитров, наблегна на значението на подобни събития, даващи възможност експерти от общинската, държавната администрация и академичните среди да обменят знания и опит в  сферата на сигурността.

Интелигентни градове - Sofia Smart City

Иновации в градовете, управлението на отпадъците, автономното производство и спестяването на енергия през 2019 г.

Поредното издание на EE & ВESave the Planet и Smart Cities (16-18 април 2019, София) представи: автономно производство и спестяване на енергия, устойчиво управление и оползотворяване на отпадъците, подобряване на сградния фонд, трафика и транспорта, публичните услуги и градската среда.

 

„ Диалог за бъдещето“ - Виена и София

На 21 и 22 февруари експерти от АБГР взеха участие във форума на Община Виена и Столична Община -„Диалог за бъдещето“. Основна тема на конференцията беше „Градът на бъдещето“.Експерти от Виена и София обмениха мнения относно примери за добри практики, нови идеи и текущи проекти на общините.

Първият ден от конференцията беше посветен на "Инвестиции в умните градове".

Конференция: Община Лесичово

На 11-12 декември, с двудневна заключителна конференция община Лесичово отбеляза края на проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление“.  Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Проект: „Подобряване на координационния механизъм за интеграция“

Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), в лицето на изпълнителният директор Ергин Емин, е партньор на фондация „Европейски инсттитут“, по проект: „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“.

Страници

Партньори