Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

     

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

Потребителски вход

Публикации

Обучение и дискусия по прилагането на Закона за обществените поръчки

Във Видин се състоя семинар с участието на кметове, съветници и общинари от Северозападния регион
 

На 4 и 5  октомври в х-л „Ровно“, гр. Видин Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе семинар – обучение на тема „Закон за обществени поръчки. Практика по прилагане. Нарушения. Казуси.“ Лектори бяха изтъкнати специалисти в тази материя от Комисията за защита на конкуренцията.

Кръгла маса: „ЕС – фондовете 2014 - 2020“

На 11 октомври представители – членове на ръководството и експерти от Асоциация на българските градове и региони, взеха участие на кръгла маса: „ЕС фондовете – национално ефективни? Споразумение за партньорство България – Европейска комисия 2014 – 2020.“

АБГР – гост на ПАЧИС

Експерти на Асоциация на българските градове и региони участваха активно в работата на 41-вото Пленарно заседание на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество(ПАЧИС), проведена на 10-11 юли в София.

Трети обучителен семинар за конфликт на интереси, за югозападните общини

В общинска заседателна зала в Кюстендил се проведе обучителен семинар на тема ”Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и общинските администрации – правна характеристика и система за превенция”, в него се включиха около 50 души от администрацията на общината, председателя на Общински съвет Иван Андонов и общинския съветник от Коалиция „Кюстендил” Любомир Стойлков, както и представители на общините от Югозападна България, каза в изявление пред медии

Зеленият потенциaл на България


Експерти от Асоциация на българските градове и региони и от Институт за местно и регионално развитие, както и представители на компании лидери в устойчивото развитие се събраха на най-мащабния досега четвърти по ред зелен форум на сп. "Мениджър" под надслов "Зеленият потенциал на България. Технологии и иновации". Екофорумът включи три основни дискусионни панела за обсъждане зелените политики и иновациите в областта на нисковъглеродната икономика.

Трета среща Русия-Балканите

Изпълнителният директор на Асоциация на българските градове и региони и експерти на организацията взеха участие в третата традиционна среща на кметовете и бизнеса от Балканските страни и Русия, на тема: „Развитие на социалната сфера чрез привличане на известиции: практически решения“. Тя се проведе от 17 до 19 юни в к.к. Златни пясъци.

Втори обучителен семинар за местните власти

На 31 май и 1 юни Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе втория семинар от поредицата обучителни семинари, във връзка с дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Монтана.

Финална конференция по проекта „Модерната администрация - гарант на модерното образование"

Добри практики в работата на служителите от направление „Образование" на Столична община и районите на София са откроени и събрани в брошура в рамките на проект „Модерната администрация - гарант на модерното образование". Резултатите от проекта, изпълняван от Столична община в партньорство с Областна администрация на София-град като бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, бяха отчетени на заключителна конференция в столицата. В работата на конференцията взеха участие заместник-кметът по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" на общината Тодор Чобанов, началникът на Регионалния инспекторат по образованието в София-град Ваня Кастрева, общинари, ангажирани с управлението на училищното и предучилищното образование от столицата и нейните 24 района и от други общини в страната.

Община Перник стартира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

                                         
Европейски съюз                                                                           Европейски социален фонд
                                                                                                        Инвестиции в хората

Във вторник, 28 май, от 11:00 в Залата на Община Перник се проведе пресконференция за оповестяване стартирането на проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” с период за изпълнение от 16 месеца. Размерът на одобрената безвъзмездната помощ възлиза на 125 179 лева.

Настоящия проект е насочен към администрацията на община Перник, като се предвижда проектните дейности да обхванат всички нейни структури. Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на общинската администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Перник.

ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, СГРАДНОИНТЕГРИРАНИ ФОТОВОЛТАИЦИ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - горещите теми на Екофорума за Югоизточна Европа

От 29-ти до 31-ви май ще се проведе Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа. Изявата се организира от Виа Експо, с партньорството на Асоциация на българските градове и региони и редица други организации, сдружения и фирми. Форумът има няколко тематични акцента: енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради, управление на отпадъци, рециклиране и асансьорни съоръжения.

Страници

Партньори