Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

     

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

Потребителски вход

Публикации

Проект: Интелигентният град

Асоциацията на българските градове и региони, съвместно със Съюза на икономистите в България и със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, приключи проект на тема: „Интелигентният град: икономически, екологични и социални измерения“. В него бяха заложени организирането и провеждането на пет кръгли маси в градовете: Пловдив, Монтана, Ловеч, Петрич и Свищов. В събитията участваха представители на общинските администрации, общинските съвети, бизнес-средите, архитекти и общественици от съответните населени места.

Индекс на местната система за почтеност за Югозападен регион

На 11.09.2015 г. се проведе първата от поредица дискусии, организирани от Асоциация „Прозрачност без граници“ /"Transparеncy international"/ на тема “Индекс на местната система за почтеност - 2015” или как неправителствените организации, медиите и бизнеса помагат за повишаване на прозрачността и намаляване на корупцията в общините от Югозападна България (София, Перник, Благоевград и Кюстендил). На срещата присъстваха представители на Асоциация на българските градове и региони, неправителствени организации, общини от Югозападен регион и други.

Проектът „Индекс на местната система за почтеност” е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”. Той е израз на оценката на Асоциация „Прозрачност без граници”, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво. Поради тази причина организацията фокусира вниманието си върху осъществяването на настоящия проект, който поставя приоритет върху:

Елен Герджиков: Парите на София се харчат последователно и целенасочено, но не стигат за всичко

topnovini.bg

Елен Герджиков е председател на Столичния общински съвет издигнат от групата на ГЕРБ. Той е и председател на националния предизборен щаб на партията.

Какви са очакванията и нагласите за предстоящите местни избори за ГЕРБ? Ще успеете ли да съберете отново достатъчно гласове и да вземете над 50 % от местата в общинския съвет?

Целта , която си поставихме е да се постигнат същите резултати от последните избори. Дори и в някои отношения да се подобрят. За София ако повторим резултата от последните избори през 2011 год., ще е успех за нас.

6-ти семинар с КПУКИ и в София

На 06 юли Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” и Столична библиотека проведе шестият от серията обучителни семинари по проект: „Дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/“, насочена към местното самоуправление и общинските администрации в България. Домакин на проявата беше община Софийска община.

Вр.и.д. председател на комисията Николай Николов разясни правното явление „конфликт на интереси“ и обърна внимание върху особените изисквания на Закона, както и задълженията, които същия закон възлага на кметовете, общинските съветници и другите служители на общините, попадащи в приложното му поле на територията на съответната община.

Приложното поле на Закона за конфликт на интереси се разпростира върху законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и местното самоуправление и има действие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, служители в администрацията или са назначени на ръководни органи на изпълнителната власт. Г-н Паскал Бояджийски – член на КПУКИ, наблегна и на работата на сформираните първа комисия към СОС.

Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката

30 СТАНДАРТА ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР представи на 23 юни, Асоциация „Прозрачност без граници“ (Transparency International), в рамките на конференция за лобистките практики и начините за овладяването им. Участие в дискусията взеха представители на АБГР, ИМРР, Гражданско сдружение „ЕВЕТ“, водещи политолози и социолози в България, както и представители на бизнес организации, Народното събрание на Република България и други институции. Специален гост и лектор на събитието беше г-жа Хелън Турек от Международния секретариат на Transparency International.

През последните петнадесет години дебатът за изсветляване на неправомерното влияние върху публичните политики в България нееднократно е попадал във фокуса на политическия и обществен дневен ред.

До настоящия момент са разработени пет законопроекта за уреждане на лобистката дейност, но нито един от тях не отговаря задоволително на водещите стандарти за прозрачност, почтеност и равенство на достъпа, нито получава политическа подкрепа.

Д-р Хелге Йоргенс: „Политическият консенсус и подкрепата на гражданското общество са решаващи за успеха на промените в енергийната политика“

Как изглежда енергийната политика на Германия? Какви са целите на германския енергиен преход и успешен ли е той? Може ли и трябва ли България да изкопира този модел?

На тези и още много други въпроси отговори д-р Хелге Йоргенс, водещ немски експерт в областта на енергетиката, изменението на климата и политиките по околна среда в публичната си лекция „Енергийният модел на Германия – възможност за България”, която се състоя  вчера в София.  Организатори на събитието са Посолството на Федерална Република Германия в София и Българското училище за политика “Димитър Паница”.

„Днес светът е поставен пред труден избор – все по-ожесточено да се конкурира за намаляващите природни ресурси или да търси нови енергийни източници, да продължава да нехае за планетата Земя или да се бори с климатичните промени.  Този избор, който всички ние правим не само като нации, но и като граждани, предопределя как ще живеят бъдещите поколения“, заяви при откриването на събитието д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Председателят на УС на БУП Саша Безуханова подчерта, че устойчивият нисковъглероден растеж е формулата, около която трябва не просто да търсим решения, но и да обясняваме на хората как тези политики променят живота им.

Н. Зеленогорски: Ще предложим създаването на агенция за изоставащите региони

Investor.bg

За законодателните промени в сферата на строителството, децентрализацията на общините и развитието на регионите разговаряме с Найден Зеленогорски, председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Найден Зеленогорски е съпредседател на Парламентарната група на Реформатоския блок и заместник-председател на "Движение България на гражданите". Завършил е икономика в Университета по национално и световно стопанство в София. Специализирал е „Мениджмънт и маркетинг" в Ротердам, Холандия.

В периода между 1992 и 1997 г. е генерален директор на "Български пощи" – Плевен. Народен представител в 39 Народно събрание и член на постоянните комисии по “Икономическа политика” и “Бюджет, финанси и финансов контрол”.

Кмет на община Плевен от 1999 до 2011 г. В периода от 2001 до 2011 г. е член на българските делегации в Съвета на Европа в Страсбург и Комитета на регионите в Брюксел. Председател е на Асоциацията на българските градове и региони.

Научен форум

„Регионите в растеж на България: проблеми и иновативни подходи в обучението на специалисти“

На 4 и 5 юни 2015 г., изпълнителният директор на АБГР Ергин Емин взе участие в инициирания от катедрата по „Регионално развитие” съвместно с катедрата по „Мениджмънт и маркетинг” при Аграрен университет – Пловдив  научен форум „Регионите в растеж на България: проблеми и иновативни подходи в обучението на специалисти”. Научният форум е посветен на 70-годишния юбилей от създаването на Аграрния университет – Пловдив.

Домакин на форума беше община Смолян. Форумът се проведе под патронажа на Ректора на Аграрен университет – Пловдив професор дн Димитър Греков. Събитието беше  открито от заместник-кмета Марин Захариев и заместник- областния управител Зарко Маринов. Модератори на дискусиите бяха професор д-р Нели Бенчева и професор д-р Нено Димов. Преподавателите  от двете катедри представиха доклади, свързани с политиките, целите и приоритетите за регионалното развитие, както и възможностите за развитие на селските  райони в България.

Социални предприемачи от 4 държави представиха опита си в работата с деца

Фондация Reach for Change, която заедно с Нова Броудкастинг Груп реализира социално отговорната инициатива ПРОМЯНАТА, организира международна среща на социални предприемачи в София. В рамките на събитието на 1 юни, Деня на детето, се проведе конференция на тема „Социалните предприемачи като двигател за образователна промяна”. На конференцията присъстваха и представители на Гражданско сдружение ЕВЕТ и Асоциация на българските градове и региони.

В международната среща се включиха четирима успешни предприемачи от България, Дания, Литва и Танзания, които разказаха как работят за промяна на образователните системи и на конкретни образователни практики в своите държави. Един от участващите български проекти, подкрепен от Нова, е свързан с онлайн платформа за сексуално образование. 

Обществените консултации са в основата на добрите публични политики

Да бъдат направени промени в Закона за администрацията или изработен нов закон, който да регламентира създаването и работата на консултативните съвети към изпълнителната власт.
Да се въведат ясни критерии за избор на представителите на гражданското общество и задължителни срокове за обратна връзка, както и всички предложения, дадени в процеса на обществени консултации, да бъдат публикувани в интернет с мотиви защо се приемат или не.
Това са част от препоръките на Българско училище за политика „Димитър Паница“за подобряване на ефективността на консултативния процес у нас. Те бяха представени по време на кръглата маса "Консултативните съвети – възможности за промяна", която се състоя на 26 май, на която взе участие и изпълнителният директор на АБГР.

Страници

Партньори