Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

                                                                                                                 Конрад Аденауер        

 

                                                                                                                

                                                  

                                                                                                                                             

     

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

 

Потребителски вход

Публикации

"Индекс на местна почтеност" за общините през 2015-та

Бургас, София и веднага след тях Стара Загора са първите три града в класацията "Индекс на местната почтеност" за 2015 година. В дъното на класацията са Хасково, Варна, Видин и Кърджали. Мащабното изследване е първата по рода си годишната сравнителна класация, която е направена от асоциация "Прозрачност без граници". Средният индекс на почтеност в страната е 3,10. Бургас и София водят с 3,59, в Хасково индексът е 2,75, във Варна 2,83.
Асоциация "Прозрачност без граници" отбелязва Международния ден за борба с корупцията (9 декември), като представя Индекс на местната система за почтеност – 2015. Първият по рода си годишен индекс е факт след много искрени усилия, активна работа и ползотворни резултати през изтеклата година, заявяват от организацията "Варна диша", която е партньор по проекта за морската столица. Събитието се проведе в хотел "Шератон" в София. В проявата да се включиха представители на местната власт, областни управители, обществени посредници, представители на бизнеса, неправителствени организации, сред които и АБГР и Институт за местно и регионално развитие, редица националните медии.

Управление на държавната собственост чрез ПЧП

На 20 и 21 ноември АБГР, с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе обучителен семинар в гр. Перник, на тема: “Ефективно управление на държавната собственост чрез публично-частно партньорство /ПЧП/“. Участие в събитието взеха представители на областни и общински администрации от Северозападен и Югозападен район за планиране.
Специално обръщение към форума отправи г-жа Ирена Соколова, народен представител и бивш областен управител на Област Перник, а д-р Александър Александров, настоящ Областен управител приветства участниците и изрази надежда за ползотворно предстоящо сътрудничество. Поздравителен адрес изпрати и г-н Елен Герджиков, председател на СОС.
При откриването, изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин подчерта, че темата на семинара е особено актуална поради следните обстоятелства:

Средна класа, образование, трудова заетост: приносът на социалните науки

На 4-ти и 5-ти ноември се състоя международната конференция "Средна класа, образование, трудова заетост: приносът на социалните науки". Тя се организира от Институт за изследване на обществата и знанието при Българска Aкадемия на науките (БАН), с подкрепата на Фондация "Конрад Аденауер". На международния форум взеха участие и представители на Асоциация на българските градове и региони, Институт за местно и регионално развитие, Гражданско сдружение ЕВЕТ и редица други организации и институции.

Конференцията се откри официално с поздравления от проф. Румяна Стоилова, директор на Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, както и с поздравления от Стефан Воденичаров, Председател на Българска Aкадемия на науките и от Зорница Русинова, зам. Министър на труда и социалната политика на Република България.

Международна конференция „Жените, мира и сигурността“

На 27 и 28 октомври представители на АБГР взеха участие на провелата се в София международна конференция на тема: „Жените, мира и сигурността. Какво правят и защо е от значение". Конференцията бе организирана от Сдружението на жените военнослужещи и Атлантическия клуб в България и посветена на 15-ата годишнина от Резолюция 1325 на Съвета за Сигурност на ООН. На високия форум присъстваха Николай Ненчев – министър на отбраната на Р. България, Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, Мариет Шърман – специален представител на генералния секретар на НАТО за жените, мира и сигурността, Омар Берзинджи – зам.-министър на Министерство на външните работи на Ирак, Мая Манолова – национален омбудсман, посланици, дипломати, военни, представители на гражданския сектор и други.

Проект: Интелигентният град

Асоциацията на българските градове и региони, съвместно със Съюза на икономистите в България и със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, приключи проект на тема: „Интелигентният град: икономически, екологични и социални измерения“. В него бяха заложени организирането и провеждането на пет кръгли маси в градовете: Пловдив, Монтана, Ловеч, Петрич и Свищов. В събитията участваха представители на общинските администрации, общинските съвети, бизнес-средите, архитекти и общественици от съответните населени места.

Индекс на местната система за почтеност за Югозападен регион

На 11.09.2015 г. се проведе първата от поредица дискусии, организирани от Асоциация „Прозрачност без граници“ /"Transparеncy international"/ на тема “Индекс на местната система за почтеност - 2015” или как неправителствените организации, медиите и бизнеса помагат за повишаване на прозрачността и намаляване на корупцията в общините от Югозападна България (София, Перник, Благоевград и Кюстендил). На срещата присъстваха представители на Асоциация на българските градове и региони, неправителствени организации, общини от Югозападен регион и други.

Проектът „Индекс на местната система за почтеност” е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”. Той е израз на оценката на Асоциация „Прозрачност без граници”, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво. Поради тази причина организацията фокусира вниманието си върху осъществяването на настоящия проект, който поставя приоритет върху:

Елен Герджиков: Парите на София се харчат последователно и целенасочено, но не стигат за всичко

topnovini.bg

Елен Герджиков е председател на Столичния общински съвет издигнат от групата на ГЕРБ. Той е и председател на националния предизборен щаб на партията.

Какви са очакванията и нагласите за предстоящите местни избори за ГЕРБ? Ще успеете ли да съберете отново достатъчно гласове и да вземете над 50 % от местата в общинския съвет?

Целта , която си поставихме е да се постигнат същите резултати от последните избори. Дори и в някои отношения да се подобрят. За София ако повторим резултата от последните избори през 2011 год., ще е успех за нас.

6-ти семинар с КПУКИ и в София

На 06 юли Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” и Столична библиотека проведе шестият от серията обучителни семинари по проект: „Дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/“, насочена към местното самоуправление и общинските администрации в България. Домакин на проявата беше община Софийска община.

Вр.и.д. председател на комисията Николай Николов разясни правното явление „конфликт на интереси“ и обърна внимание върху особените изисквания на Закона, както и задълженията, които същия закон възлага на кметовете, общинските съветници и другите служители на общините, попадащи в приложното му поле на територията на съответната община.

Приложното поле на Закона за конфликт на интереси се разпростира върху законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и местното самоуправление и има действие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, служители в администрацията или са назначени на ръководни органи на изпълнителната власт. Г-н Паскал Бояджийски – член на КПУКИ, наблегна и на работата на сформираните първа комисия към СОС.

Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката

30 СТАНДАРТА ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР представи на 23 юни, Асоциация „Прозрачност без граници“ (Transparency International), в рамките на конференция за лобистките практики и начините за овладяването им. Участие в дискусията взеха представители на АБГР, ИМРР, Гражданско сдружение „ЕВЕТ“, водещи политолози и социолози в България, както и представители на бизнес организации, Народното събрание на Република България и други институции. Специален гост и лектор на събитието беше г-жа Хелън Турек от Международния секретариат на Transparency International.

През последните петнадесет години дебатът за изсветляване на неправомерното влияние върху публичните политики в България нееднократно е попадал във фокуса на политическия и обществен дневен ред.

До настоящия момент са разработени пет законопроекта за уреждане на лобистката дейност, но нито един от тях не отговаря задоволително на водещите стандарти за прозрачност, почтеност и равенство на достъпа, нито получава политическа подкрепа.

Д-р Хелге Йоргенс: „Политическият консенсус и подкрепата на гражданското общество са решаващи за успеха на промените в енергийната политика“

Как изглежда енергийната политика на Германия? Какви са целите на германския енергиен преход и успешен ли е той? Може ли и трябва ли България да изкопира този модел?

На тези и още много други въпроси отговори д-р Хелге Йоргенс, водещ немски експерт в областта на енергетиката, изменението на климата и политиките по околна среда в публичната си лекция „Енергийният модел на Германия – възможност за България”, която се състоя  вчера в София.  Организатори на събитието са Посолството на Федерална Република Германия в София и Българското училище за политика “Димитър Паница”.

„Днес светът е поставен пред труден избор – все по-ожесточено да се конкурира за намаляващите природни ресурси или да търси нови енергийни източници, да продължава да нехае за планетата Земя или да се бори с климатичните промени.  Този избор, който всички ние правим не само като нации, но и като граждани, предопределя как ще живеят бъдещите поколения“, заяви при откриването на събитието д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Председателят на УС на БУП Саша Безуханова подчерта, че устойчивият нисковъглероден растеж е формулата, около която трябва не просто да търсим решения, но и да обясняваме на хората как тези политики променят живота им.

Страници

Партньори