Вие сте тук

Каталог
Публикации

Обучение по ЗОП и в черноморските общини

На 28 и 29 март в х-л „България“, гр. Бургас, Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Асоциация на българските черноморски общини и подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер” проведе семинар – обучение на тема „Закон за обществени поръчки. Практика по прилагане. Нарушения. Казуси.“ Лектори бяха изтъкнати специалисти в тази материя от Комисията за защита на конкуренцията. Събитието съвпадна с 10 годишнината от учредяването на АБГР. Слово по случая произнесе Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията. По случай годишнината кметът на Бургас Димитър Николов, получи от председателя на Управителния съвет на АБГР - Найден Зеленогорски луксозното издание на енциклопедията „1000 причини да се гордеем, че сме българи“ на фондация „Българска гордост“. В словото си при откриването на форума кметът на община Бургас - г-н Николов благодари на организаторите от Асоциация на българските градове и региони и Фондация „Конрад Аденауер“, изтъкна успехите на АБГР през изминалия период като крайъгълен камък за по-нататъшното развитие на местното самоуправление в България. Той отбеляза, също така, че е бил два мандата заместник-председател на сдружението и сега, като член на Управителния съвет ще направи всичко възможно за затвърждаване на позицията на АБГР сред органите на местната власт. Председателят на Асоциацията – Найден Зеленогорски също приветства участниците в семинара. Той отправи специални благодарности към Фондация „Конрад Аденауер“ за подкрепата през десетте години от съществуването на АБГР и огромната съвместна дейност, осъществена през този период. Той подчерта, че обучението върху закона за обществени поръчки е изключително полезно за хората, които работят в общинските администрации и отбеляза, че това е третото издание на такъв вид обучение. Най-често срещаните нарушения при откриване и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и нарушения в процедурите за възлагане, свързани с определяне на незаконосъобразен състав на комисията за провеждането им бяха сред акцентите, коментирани по време на обучителния семинар. Николай Генсузов, старши експерт в Комисия за защита на конкуренцията представи правомощията на Комисията при обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Друг старши експерт в КЗК - Димитър Златанов, представи нарушенията в процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с определяне на незаконосъобразен състав на комисията за провеждане на процедурата. Г-жа Цветелина Попова – държавен експерт в Комисия за защита на конкуренцията, посочи най-често срещаните нарушения при откриването и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Всички презентации бяха съпроводени от съдържателни дискусии от страна на кметове и общински съветници – участници на форума. Вторият ден на семинара продължи с представянето на информационната борса за обслужване нуждите по Закона за обществени поръчки. Тя бе презентирана от д-р Костадин Байчев. Като вещ познавач на материята, д-р Байчев предизвика осъществяването на една полезна дискусия, в която се включиха всички участници със специфични за своите общини проблеми и казуси. Накрая всички бяха единодушни от ползата от осъществяване на такива срещи и с изразиха благодарност към усилията на Асоциация на българските градове и региони и Фондация „Конрад Аденауер“ да държат в течение местните власти по актуалните въпроси и казуси на този особено важен закон, който определя принципите, условията и разбира се – реда за възлагането на поръчки с цел осигуряване на ефективността при разходването на бюджетните и извънбюджетни средства. Програма