Вие сте тук

Каталог
Публикации

От местно към глобално: Насърчаване на лидерството на жените в променящия се свят

Войната, недостъпните жилища, климатичната криза, бедността, и неравностойното заплащане са най-големите предизвикателства на нашето време и всички имат доминиращо измерение на пола. По случай Международния ден на жената през 2023 г. Европейският комитет на регионите организира на 14 март събитието “От местно към глобално: Насърчаване на лидерството на жените в променящия се свят“.

Конференцията се фокусира върху опита на жените лидери в техните страни, градове и региони, като подчертава тяхната роля като главни действащи лица в оформянето на бъдещето на техните общности и подчертава предизвикателствата при насърчаването на равенството между половете при вземането на решения.
Работата за подобряване на благосъстоянието на жените и в крайна сметка превръщането на равенството между половете в реалност трябва да бъде приоритет за всички нас, включително и за местните лидери. Това е така, защото местното и регионалното ниво често е първата контактна точка, доставчик на услуги от първа ръка и правоприлагащ орган. Следователно насърчаването на равенството между половете и премахването на насилието, основано на пола, трябва да бъде ежедневно начинание за всички местни и регионални власти.
Трябва да насърчим равенството между половете и участието на жените във вземането на политически решения и формирането на политики, включително на местно ниво. 

Таня Христова, Кмет на Габрово

European Committee of the Regions

#genderequality

EPP Group in the European Parliament