Вие сте тук

Каталог
Публикации

Меморандум за сътрудничество на АБГР с УНСС

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-н Ергин Емин, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), подписаха меморандум за сътрудничество.

„С подписването на това споразумение искаме да подчертаем, че имаме волята да продължим съвместната работа между двете институции. Винаги на първо място слагаме нашите студенти и възможността за тях да участват в публични лекции и да се срещат с експерти от практиката. Очакваме много нови съвместни проекти с вашата организация и споделени инициативи за стажове и работни позиции, особено за магистърската програма "Развитие на интелигенти градове (Smart Cities)“, коментира проф. Димитров.

„Ние си сътрудничим с много различни организации, но това е първият договор, който подписваме с университет. УНСС е силно дигитализиран и вярвам, че с това споразумение ще имаме много допирни точки, тъй като ние работим върху дигитализация и модернизация на градовете. С вашия университет начело, ще изпълним целите си и скоро всички ще могат да видят положителните страни на партньорството.“

Като знак за сътрудничеството между институциите ректорът получи плакет от УС на АБГР.

В документа е записано, че УНСС и АБГР ще работят за осигуряване на  по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси.

Меморандумът обхваща двустранното сътрудничество при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и други в подкрепа на доброто публично управление. Двете организации ще подпомагат качеството на обучението на студентите и докторантите в УНСС чрез организиране на публични лекции, дискусии и други инициативи. Предвижда се и възможност за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление.

Представител и изпълнител на споразумението от страна на УНСС е доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра „Икономикс“. На подписването от страна на УНСС присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, доц. д-р Стоян Тагарев, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет, както и представители на АБГР.