Вие сте тук

Каталог
Публикации

"Регионални профили: показатели за развитие 2019".

Г-н Ергин Емин - председател на АБГР участва в пресконференция на тема: "Регионални профили: показатели за развитие 2019". За осма поредна година Институтът за пазарна икономика представи единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България.

 „Регионалните профили” на ИПИ стъпват на 62 индикатора, които позволяват да се представи реалната картина в 28-те области в страната и да се задълбочи разговорът за регионалното развитие и предизвикателствата пред местните власти.

Фокусът на представянето през тази година беше върху пазара на труда.

В рамките на представянето беше обърнато внимание на следните въпроси:​

  • Каква е динамиката във водещите икономически центрове в страната?
  • Кой области привличат най-много инвестиции и имат ръст в производството?
  • Кои са областите с рекордна заетост и сериозен ръст в заплатите?
  • Има ли области, в които вече се наблюдават негативни тенденции на пазара на труда?
  • Защо една по-бедна област изпреварва големите по приток на население?
  • Колко големи са образователните различия в страната?

В представянето взеха участие Лъчезар Богданов, Петър Ганев и Адриан Николов.

Проектът "Регионални профили: показатели за развитие" се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“

Всички анализи, данни и други материали, свързани с изследването са качени на специализирания сайт: www.regionalprofiles.bg

Екип АБГР