Вие сте тук

Каталог
Публикации

„Гражданско участие за по-добри решения"

На 2 декември КС на АБГР беше част от заключителна он-лайн конференция на тема: „Гражданско участие за по-добри решения“, на която бе представен иновативен модел за провеждане на публичното обсъждане на общинските бюджети в настоящата трудна ситуация.
„Център за модернизиране на политики“ и „Българска асоциация за политически науки“ изпълняват проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“.
Проектът е финансиран от оперативна програма „Добро управление“, Европейския социален фонд.
 
На събитието бяха представени обобщения на оценките за ефективността на гражданското участие в изследваните по проекта общини и области на политиката. Беше представен и Механизъмът за по-ефективно гражданско участие. Сред резултатите на проекта е е-помагало за гражданско участие – чат-бот, който дава отговори на най-често възникващи въпроси при организиране на обществени обсъждания и включването на гражданите в бюджетната процедура на общината. Той е онлайн и може да бъде използван както от общинската администрация, така и от гражданите. Дават се препоръки за усъвършенстване на процедурата и нормативната уредба на общинско ниво с цел преминаване към онлайн общуване с гражданите.
 
Екип АБГР
 
Запис от конференцията може да видите тук.