Вие сте тук

Каталог
Публикации

Партньорска среща

На 6 март КС на АБГР взе участие в партньорска среща на тема: „ Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“, организирана от Мулти Култи Колектив, заедно с Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на ВКБООН. На среюата бяха представени резултати от специализирано проучване по темата, осъществено от ВКБООН.

Снежина Гъбова, изследовател към ВКБООН, представи резултатите от доклада “Общинските жилищни политики, ключов фактор за успешна интеграция на местно ниво“ с фокус върху съществуващи добри практики и възможности за настаняване, гражданска регистрация и финансиране в подкрепа на цилищното настаняване на бежанци и други уязвими лица.

Срещата се провежда по проект “Национален механизъм за оценка на интеграцията. Измерване и подобряване интеграцията на бежанците“, финансиран по фонд “Убежище, миграция и интеграция“.         

 Екип АБГР   

                                                                                                                                                       

  Програма