Вие сте тук

Каталог
Публикации

Асоциацията на българските градове и региони разширява своята дейност и търси нови посоки на развитие

­­На 27 и 28 април в Боровец се проведе 8-то отчетно-изборно събрание на АБГР

 

В общото събрание взеха участие 157 делегати -- кметове, съветници, представители на висщи училища, научни работници и общинари  от 28-те области на страната.
Отчетен доклад за свършеното през 2011 година изнесе нейният председател Найден Зеленогорски. Той се спря обстойно на четири акцента в дейността на Асоциацията -- съдействие на местната власт в решаването на ключови задачи, разщиряване на контактите с партньорски организации от страните, членки на ЕС, организиране на значими собствени инициативи, изработване на становища и участие в обсъждането на важни законопроекти. Докладчикът изтъкна основната кауза на организацията, свързана с децентрализацията, с установяването на второ ниво на местно самоуправление, укрепване на общините и постигане на висока степен на субсидиарност в управлението.

­ Той очерта основните перспективи през тази и идната година -- активна работа на новооткритото представителство на АБГР в Брюксел, старт и развитие на новата инициатива за публикуване на ежегоден доклад за състоянието на местното самоуправление у нас, акцетнт върху собствените печатни и електронни медии, както и  установяването на нови партньорства.

Делегатите на събранието изслушаха и отчетния доклад на председателя на Контрол съвет Боян Хитров за финансовата дейност за предходната година.
Общото събрание преизбра единодушно за Найден Зеленогорски за председател на Управителния съвет, а за негов  заместник -- Цонко Цонев, кмет на Каварна. На досегашната си длъжност -- изпълнителен директор бе преизбран и Ергин Емин. Списъкът с 23-те членове на УС, както и този на Контролния съвет ще бъде публикуван на сайта допълнително.
Успоредно със събранието бе проведен семинар на тема "Накъде след местни избори 2011".  Темите на изнесените доклади, представиха в аванс акцентите в ежегодния мониторингов доклад на ИМРР,  чийто старт ще бъде през юни 2013 година.
Те бяха представени от доц. Милена Стеханова, секретар на АБГР, заместник-ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проф. Михаил Константинов от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Владимир Шопов, от Института за европейски изследвания, Пламен Даракчиев, изпълнителен директор на ИМРР.
Гости на общото събрание бяха Марко Арндт, изпълелен директор на фондация "Кондрад Аденауер", с чията подрепа бе осъществен семинара. Специален лектор на втория ден бе гостът от Германия Паул Берлаге, Дренщайнфурт, Северен Рейн-Вестфалия, окр. Варендорф.