Вие сте тук

Каталог
Публикации

Конференция "Толерантно общество за интеграция"

На 8 октомври се проведе заключителната конференция по проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила” в хотел „Арена ди Сердика”. Събитието започна в 10:00 часа в зала „Арена” с встъпителни думи за представяне на резултатите от проекта.

Проектът се провежда в периода 11.10.2017г. до 11.10.2019г. и има за цел да се развие и подобри координационния механизъм сред компетентните органи в областта на интеграцията на централно, регионално и местно ниво в Р България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

България е транзитна държава  и тук бежанците наброяват около 1800 души по думи на Матайс льо Рут, представител на ВКБООН. Въпреки това на пътя за тяхната успешна интеграция стоят доста административни пречки.

Матайс льо Рут, представител на ВКБООН в България:

„Ако правителството предоставя условия и помощ, то и бежанците трябва да покажат намерение да се интегрират. Всеки, който се опитва да учи български, има много силна воля, това го знам от личен опит. Но ученето на езици не е достатъчно, говорим тук за достъп до висше образование, за трудово образование. Един пример: Изключително трудно е за един бежанец да получи шофьорска книжка, защото трябва най-малкото да предоставят диплома за завършен 10-и клас. Същевременно в България има остра необходимост от шофьори на средствата за градския транспорт.”

Междувременно броят на записаните в първи клас бежанци се е увеличил от 10% през 2016г. до 60% през 2019г. Това е резултат от обучението по български език, което обаче засега е спонсорирано най-вече от неправителствени организации като Каритас, БЧК и Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

 

Програма

 

със съкращение от /DEBATI.bg/