Вие сте тук

Каталог
Публикации

Сигурност и критична инфраструктура - Пловдив

На 19 и 20 април Асоциацията на българските градове и региони организира със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ 10-та поред конференция на тема  „Сигурност. Рискове за критичната инфраструктурен в общините и регионите на Р. България“.

В приветствието си областният управител на Пловдив – Здравко Димитров, наблегна на значението на подобни събития, даващи възможност експерти от общинската, държавната администрация и академичните среди да обменят знания и опит в  сферата на сигурността.

 Заместник-кмета на Пловдив – г-н Георги Титюков, акцентира в приветствието си на значимостта на АБГР при организирането на такива събития в цялата страна и благодари за избора на домакинството на град Пловдив.

 

 

 

 

Сред дискутираните теми по време на форума за Южен Централен район на България, бяха киберсигурността, защитата на личните данни, оцеляването в извънредни ситуации, както и ролята на общинските планове при превенцията и противодействието на терористични атаки и осъществяването на правилна координация на местно, областно и национално ниво.

Особено внимание беше отделено на отговорностите на общините по Закона за противодействие на тероризма и по Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма 2015 – 2020 г. Също така бяха разгледани и някои допълнителни мерки за борба с престъпността и тероризма, а именно възможността за увеличаване броя на полицаите, работещи на терен и в непосредствен контакт с общността, засилване на полицейското присъствие на уязвими места като училища, паркове, пазари, културно-исторически забележителности, увеселителни заведения и др., извършването на специализирани полицейски операции, използването на нови технологии, както и насърчаване на гражданското участие посредством създаването на доброволни формирования, смесени патрули, съвместни консултативни комисии и други.

В наши дни темата за киберсигурността е изключително актуална, защото кибер-заплахите по природа са асиметрични и с малко усилия и инвестиции могат да бъдат нанесени сериозни поражения, които са трудно предсказуеми. От съществено значение е, че свързаността и зависимостта в кибер пространството позволяват пробивът в сигурността или дефект на една комуникационна и информационна система от даден сектор да доведе до каскаден ефект и отказ в други. Внимание беше обърнато и на това, че Интернет се използва като основен канал за разпространяване на манипулирана и/или недостоверна информация, пропаганда и популизъм, създаване на психоза, привличане на последователи, терористи и подпомагане на терористични организации. В тази връзка детайлно беше разгледана Европейската програма за защита на критичната инфраструктура, която определя общата рамка от дейности, насочени към подобряване на защитата на критичната инфраструктура във всички държави от ЕС и в съответните сектори на икономическата дейност.

Лектори бяха:  заместник-ректорът на  Висшето училище по сигурност и икономика  в Пловдив проф. Томо Борисов, генералният директор на Института по отбрана и международна сигурност  д-р Иво Траянов, д-р Борис Грозданов от СУ, директорът на лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, и преподавател в департамент „Национална и международна сигурност в Нов български университет проф. д-р Ненко Дойков. Модератор беше изпълнителният директор на Асоциацията на българските градове и региони г-н Ергин Емин.

В конференция взеха участие представители на общините и различни институции от Южен Централен България.

Екип АБГР