Вие сте тук

Каталог
Публикации

Интелигентни градове - Sofia Smart City

Иновации в градовете, управлението на отпадъците, автономното производство и спестяването на енергия през 2019 г.

Поредното издание на EE & ВESave the Planet и Smart Cities (16-18 април 2019, София) представи: автономно производство и спестяване на енергия, устойчиво управление и оползотворяване на отпадъците, подобряване на сградния фонд, трафика и транспорта, публичните услуги и градската среда.

 

Изложението се превърна в успешна платформа за контакти и трансфер на ноу-хау между бизнеса, индустрията, общините и браншови асоциации не само в България, но и в Югоизточна Европа.

"Изданието през тази година е място за изява на редица продуктови и технологични новости на участниците." - споделят организаторите от Виа Експо.

Ето част от тях:

 - Камини и котли на пелети; термопомпи; оборудване за ОВК; решения за нискоенергийни и пасивни къщи; системи за съхранение и мениджмънт на енергия; биогаз инсталации и соларни панели; енергия от отпадъци

 - Почистваща техника и сметоизвозващи автомобили; уеб базирана информационна система, която позволява пълното компютъризиране на цикъла на събиране на отпадъци; контейнери и "гениални кошчета" - съдове за отпадъци с контролиран достъп; услуги за управление на селскостопански, индустриални и битови отпадъци; оборудване за рециклиране, машини за добив и обработката на инертни материали и др. 

- Индустриална и домашна автоматизация; интелигентни системи в областта на транспорта, енергетиката и публичната администрация; безжични мрежови системи и ИКТ за осветление, мониторинг на трафика и паркинг услуги, електронно здравеопазване и др. 

Сред участниците бяха: Amandus Kahl, Herz, Omnia Contractors, Kawasaki, Балканика Енерджи, Проксимус Инженеринг, Belfrie, Куоре Терм, Куатроджи, Макс 4ЕМ, Атреа България, Geocycle България, Екосол, Братя Пашев, Hitachi Zosen Inova, Lindner Recyclingtech, М и М Фрут, Прайм Технолоджийс, Green Embedded Systems, Comicon, Intracom, Innova, НКИТЕС, VAiOS и др.

За първи път три специализирани зони: Start-up, Индустриални зони и Финансиране.

 

 

 

със съкращение от /ФРМС/