Вие сте тук

Каталог
Публикации

Austria Asowcase: Водна инфраструктура

Представители на УС на АБГР участваха на проведения на 14 и 15 ноември - в София, форум на търговския отдел на Австрийското посолство, с тема „Водна инфраструктура“. 12 водещи австрийски фирми от този сектор се представиха пред публика от 70 български ВиК дружества, инженерингови бюра, строителни фирми и преставители на общините от страната.

На австрийските фирми бяха представени планираните инвестиции в българската водопреносна мрежа – най-вече от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българската водна асоциация. Експертът по водите от Европейската банка за възстановяване и развитие Иван Церовски направи изложение, какви мерки за съдействие биха могли да бъдат предоставени от страна на банката, за да могат българските фирми по водоснабдяване, които се обединяват в нови съюзи да функционират по пазарните принципи.

Бяха дадени отговори на редица въпроси, като: Какво се случва в Австрия в областта на водното стопанство? Има ли нови технологии за пречистване на водите? Какви безископни техники се прилагат?

 

*Програма

*Австрийски фирми