Вие сте тук

Каталог
Публикации

Семинар в Тутракан

На 29 и 30 септември АБГР организира семинар в партньорство с община Тутракан и със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Нови моменти в материята на конфликта на интереси в местното самоуправление и общинските администрации“. На него взеха участие представители на местната власт – кметове, заместник-кметове, секретари на общини, кметове на кметства и общински съветници от областите Силистра, Разград и Русе.

Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и общинските администрации е тема, с която представителите на местната власт не са достатъчно добре запознати, т.е. на лицата, заемащи публична длъжност, според закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Целта на обучителните семинари е да се дискутира конфликтът на интереси като правно явление с членовете на Комисията за конфликт на интереси, основната и дейност, режимът на декларации, които трябва да се подават от представителите на местните власти пред КПУКИ - Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; основанията за образуване на съдебно производство пред Комисията.

Това е седми пореден обучителен семинар на тази тема, след поредицата от семинари в Каварна - за представители на местната власт от черноморските общини, Монтана - за кметове от северозападен район на България, Кюстендил - за югозападен регион, за общините от Софийска област, за представителите на Югоизточнен район за планиране – Стара Загора, София – представители на местната власт в София-град.

По план, обучителните семинари ще се проведат и в останалите региони за планиране на България – през 2018 година.

Лекторите от Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/КПУКИ/ предложиха презентации, чрез които запознаха с материята по-обстойно всички присъстващи. Те познават настоящата материя и  направиха своите разяснения и с редица примери на казуси, с които се срещат в работата си с общинските администрации и касаят пряко участниците в обучението. След всяка тема имаше дискусии, в които активно участваха всички и така усвояваха по-лесно новостите в материята.

Обучителните семинари по отношение на конфликта на интереси в дейността на местното самоуправление и общинската администрация са важни, поради това, че Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е нов и приложението му в правната система на страната се възприема като антикорупционен акт. Общинските съветници и кметовете подават определени декларации пред постоянната комисия в общинските съвети. Поради честото непознаване на този закон от заемащите публични длъжности, комисията е длъжна да им съставя актове. Участниците в настоящия семинар имаха възможност да получат редица отговори на въпроси, които не им бяха ясни, поради недостатъчното познаване на новите моменти в материята на конфликта на интереси.

*Програма