Вие сте тук

Каталог
Публикации

Конференция на АБГР в к-с „Пирин голф“

На 16 и 17 юни се проведе националната среща на Асоциация на българските градове и региони. Събитието се състоя в „Пирин голф & Кънтри клуб“ край Разлог. Участие взеха областни управители, заместник-областни управители, кметове на общини, заместник-кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, членове, партньори и съмишленици на АБГР от цялата страна. Всички присъстваха на конференцията на тема : „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините и регионите на Р. България“ и взеха участие в съпровождащата я церемония, на която се раздадоха третите Национални награди на Асоциацията.

Форумът и церемонията са част от сътрудничеството между АБГР и фондация „Конрад Аденауер“, което продължава вече 13 години, каза модераторът на проявата Ергин Емин и продължи „В усилията си, ние от АБГР, все повече залагаме на ефективното използване на постоянно развиващите се и усъвършенстващи се технологии и максималното им включване в процеса на обучение по осигуряване на сигурността. Посоката, която сме поели, реализирайки този проект, е в повишаване на степента на координация и взаимопомощ с всички компетентни структури, чиято експертиза и опит са от неизмеримо значение в постигането на общата ни цел – сигурност и спокойствие на гражданите. Чрез поднесената експертиза и дебатите в тези форуми, вярвам че заедно ще намерим подходящия начин, чрез нормативен, финансов, информационен и човешки капацитет да постигнем ранното сигнализиране, превенцията, реагирането, противодействието и ефективното овладяване на последиците от рискови ситуации в нашите населени места“.

При откриване на конференцията председателят на УС на АБГР Найден Зеленогорски изрази надежда, че организацията ще продължи и занапред успешното си сътрудничество с общините и представителите на местната и регионалната власт.

Поздравителен адрес към участниците в конференцията беше изпратен от вицепремиера и министър на отбраната – Красимир Каракачанов. В него той посочва че „с оглед на непрекъснато променящата се среда за сигурност, разширяващия се обхват на предизвикателствата и заплахите, които стоят пред европейското общество и в частност пред българското, има ясна необходимост от постоянно обогатяване на познанията, както и от по-широка експертиза в областта. Именно за това смятам, че провеждането на конференция на конкретната тема е от изключителна значимост с цел осъществяване на дискусия относно актуални ключови въпроси като: възможни рискове, начини на превенция и противодействие на терористични заплахи, защита на критичната инфраструктура, изграждане на национални способности за кибер отбрана, както и добри практики за прилагане в тези посоки“, наблегна   г-н Каракачанов.

Приветствие към участниците, от името на министъра на на вътрешните работи Валентин Радев, поднесе и главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. В него той подчертава, че „сигурността и безопасността са глобално предизвикателство и основна наша грижа в национален план. Поводът да сме заедно днес е актуална тема за рисковете и заплахите за „критичната инфраструктура“ в нашата страна“, добави главния комисар и продължи с акцента, че „инфраструктурите са основна част от днешното силно развито общество, което разчита на нормалното им функциониране и зависи от тяхната наличност и непрекъснатост. Инфраструктурата включва организации, институции, системи, мрежи, активи и обекти, които осигуряват стоки и услуги, необходими за нормалното функциониране на обществото.“

Въведение в темата направи директорът на Бюро София на фондация „Конрад Аденауер“ - г-н Торстен Гайслер. Той дефинира критичната инфраструктура като организации или институции с голямо значение за държавната общност, чието отпадане или нарушение води до устойчиви затруднения в снабдяването, значителни смущения в обществената сигурност и други драматични последици. „Инфраструктурите са значителни снабдителни системи за нашето общество“, подчерта той ипродължи с отговора на въпроса коя инфраструктура може да бъде изложена на опасност и какви са рисковете. Г-н Гайслер наблегна изключително на превенцията и как могат да се избегнат заплахите и да се минимизират възможните щети на критичната инфраструктура. „Трябва да се подготвим за настъпване на възможните щети“, призова той и даде пример с плановете за предотвратяване на опасност и предоставяне на ресурси. „Ако настъпи инцидент, към него трябва да се подходи професионално, за да се сведат до минимум щетите. Ако инцидентът е преодолян, той трябва да бъде внимателно оценен, за да бъдем по-добре подготвени при бъдещи събития с щети“. Той сподели шестгодишния си опит като заместник-кмет на северно германски град, отговаряйки за гражданската защита там.

В програмата на конференцията участваха изтъкнати лектори, като проф. д-р Томо Борисов, заместник-ректор на Висше училище по сигурност и икономика, с тема: „Психофизически модел за самозащита и оцеляване на населението при извънредни ситуации", проф. д-р Ненко Дойков от департамент „Национална и международнасигурност“, ВУСИ, с тема: „Терористични атаки в населените места. Превенция и противодействие”, д-р Иво Траянов, директор на Хелдан системс, който запозна аудиторията с превенцията и противодействието на терористични атаки в населените места.

* Програма

* Въведение в темата - Торстен Гайслер, директор бюро София, фондация "Конрад Аденауер"

* Поздравителен адрес – Валентин Радев – министър на вътрешните работи

* Поздравителен адрес – Красимир Каракачанов – министър на отбраната

* „Защита на критичната инфраструктура – от сигурност към устойчивост. Киберсигурност“ - д-р Иво Траянов – изп.директор Хелдан системс

Екип АБГР