Вие сте тук

Каталог
Публикации

МРРБ ще създаде фонд за финансиране на ВиК проекти в общините

Водната реформа завърши преди година, обясни изненадващо регионалният министър Николай Нанков

Capital.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) работи по създаването на фонд, който да финансира ВиК проекти в общините, които не могат да се възползват от европейско финансиране.

През 2014 г. е приета Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора, но тя трудно се изпълнява заради недостиг на финансиране. "В сектора има нужда от около 11 млрд.лв. финансиране, но със средствата на ВиК операторите, Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020", Програма за развитие на селските райони, ПУДООС, държавни и общински средства, можем да разполагаме с не поведе от 45-50 % от общия размер на необходимите средства в очертания от стратегията 10-годишен период." Това обясни регионалният министър Николай Нанков по време на Шестата годишна конференция "ВиК решения за индустрията - Нови бизнеси и технологии", организирана от "Капитал".

Новият фонд
"В момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва проектна програма, ще създадем междуведомствена работна група с Министерство на околната среда и водите за създаването на фонд, който да генерира проекти", обясни министър Нанков. В междуведомствената работна група ще вземе участие и Министерство на финансите (МФ).

В страната има т.нар. "бели петна" - места с твърде малко население, които не могат да бъдат бенефициенти на европейско финансиране за ВиК инфраструктура, обясни Нанков. Фондът ще подпомага проекти в населени места, които попадат извън обхвата на Програмата за развитие на селските райони или Оперативна програма "Околна среда". В тях в момента единият вариант за финансиране са инвестиции на ВиК операторите, или публични инструменти с държавни или общински средства.

Няма да се финансират обаче проекти в общини, които "пречат на консолидацията", уточни Нанков. Това са тези общини, които не се присъединяват към областните ВиК асоциации. Обединяването на малките ВиК в асоциации е едно от условията да се отпускат и европейски пари за инвестиране.

Ще има критерий, на база на които да се финансират най-спешните и неотложни проекти, обясни Нанков, като не пожела да коментира прогнозен капитал, преди да бъде обсъдено с МФ.

Цената - според социалната поносимост
"Основната цел в нашата политика свързана със ВиК, е да постигнем устойчив и ефективен сектор", обясни новият министър. Той напомни, че в бъдещите програмни периоди европейското финансиране за ВиК ще намалява или изобщо ще изчезне, затова секторът трябва да може да се издържа самостоятелно.

Министър Нанков направи изненадващо твърдение, което вероятно ще го сблъска с Европейската комисия: че направените инвестиции не трябва да се отразят в цената за предоставянето на водните услуги. Министърът посочи, че има социална поносимост, която поставя горна граница на цената.

"Ние трябва да си дадем сметка, че населението на страната намалява и се концентрира в няколко големи града. Във ВиК сектора това е проблем. Пазарният подход, изграждането на ВиК инфраструктура без реално достатъчен брой потребители не носи ползи никому, но фактът, че социалната услуга доставяне на питейна вода държавата е длъжна да я извършва", каза министърът. Той даде за пример областите Монтана, Търговище и Добрич, където цената на водата е стигнала горната граница на социална поносимост, така че не може да се повишава, освен ако доходите на населението на растат паралелно с нея.

Министърът уточни, че водната реформа в национален аспект е завършила преди една година. Как точно е изглеждала тази реформа и защо е приключила, при положение че ключови въпроси като цената на услугите, устойчивост на сектора и обединения не са решени, не стана ясно.

Нанков все пак призна, че "на местно ниво се усещат проблеми", тъй като се случва общините да не са наясно как точно трябва да разпределят активите си. Пример за това беше община Свищов, където доскоро не беше ясно как точно трябва да протече присъединяването с ВиК дружеството на Велико Търново от административна гледна точка.

И някои стъпки напред

По време на конференцията министърът на околната среда и водите Нено Димов обяви, че по-голямата част от финансирането по Оперативна програма "Околна среда" в програмния период 2014-2020г. е насочена именно към сектор "Води" - около 2.5 млрд.лв. от 3.5 млрд. лв.

"До момента са сключени 20 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 602 млн. лв. в сектор "Води" на ОПОС", уточни Димов. В момента се изпълняват шест инфраструктурни проекта за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води – в Добрич, Плевен-Долна Митрополия, Асеновград, Приморско, Айтос и Елхово, които се финансират по ОПОС. Довършват се и други осем, започнали през програмния период 2007-2013 г. – във Враца, Раднево, Шумен, Варна, Банско, Тервел, Ямбол и Видин.