Вие сте тук

Каталог » За нас
Публикации

Tanitim

Bulgar şehir ve bölgeleri derneği Avrupa değerlerine dayalı Bulgaristan'da şehirlerin yerel yönetiminin ve bölgesel politikanın geliştirilmesini hedefleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Derneğin misyonu yerel ve bölgesel yönetimin geliştirilmesi ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasını sağlanması için ulusal ve Avrupa politika ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasında ulusal, uluslararası ve Avrupa kurum ve kuruluşların ortağı olmaktır. Kuruluş şu ilkelere dayalı olarak çalışır: gönüllülük, eşitlik, ortaklık, hesap verebilirlik ve yasallık. Dernek kamu politikalarının oluşturulmasında yaygın veya benzer sorunları olan yapıları bir araya getiriyor. Kuruluş iki ana demokratik gelişme sütunu üzerinde durur - şehirler ve bölgeler. Şehirlerde, özellikle 28 bölge merkezlerinde, pratikte Bulgaristan nüfusun yarısından fazlasına yaşıyor. Bu insanların ilerleme motorları olmak hakkı ve görevleri vardır ve böylece sadece kendi şehirlerinin değil ülkenin genel olarak da gelişim yönünü belirlemektedirler. İkinci sütun – bölgeler – ile aslında Avrupa Birliğinin etkin bir üyenin zorluk ve sorumluluklarına uyan modern bölgesel politikanın geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli olan kaynak ve kapasiteye sahip güçlü yapılarda birleşmiş Bulgaristan nüfusunun tamamı kapsar.

Bulgar şehir ve bölgeleri derneğin mevcut yapısı AB gereksinim ve standartlarına uygun olarak kamu politikalarının oluşturulması için şehir ve bölgesel düzeyde kapasite geliştirilmesi için yerel ve bölgesel düzeyde tüm siyasetçi ve pratisyenlerin emeklerini birleştirir.

Bulgar şehir ve bölgeleri derneğin ana hedefleri şunlardır:

  • Şehirlerde yerel yönetimin ve yerel demokrasinin gelişiminin desteklenmesi;
  • Vatandaşların çıkarları doğrultusunda ve Avrupa değer ve standartlarına uygun olarak şehirlerde yönetim verimliliğini artırmak için şehir yetkililerin ve idarenin desteklenmesi;
  • Planlama bölgeleri düzeyinde Bulgaristan'da ikinci yerel yönetim seviyesinin getirilmesi için gerekli koşulların oluşturulması;
  • Şehir ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınmaları için gerekli koşulların oluşturulması;
  • Bölgelerin sürdürülebilir kalkınmaları ve kamu politikasının tüm sektörlerin gelişimi için en uygun bölgesel ortamın yaratılması amacıyla ülkenin bölgesel politikanın gelişimin desteklenmesi;

Bulgar şehir ve bölgelerin Avrupa bölgesel politikasına uygun bir şekilde dahil edilmesi adına aynı faaliyetleri yürüten Avrupa ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık.

Bulgar şehir ve bölgeleri derneğin kurumsal güçlendirilmesi yurt içinden ve yurt dışından sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yanı sıra şu ana kadarki partnerler ile projelerin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla gerçekleştirilir - "Konrad Adenauer" vakfı, Yerel yönetimde reform vakfı, Yerel ve bölgesel kalkınma enstitüsü, "Strategma" ajansı, Avrupa enstitüsü, Küçük ve orta ölçekli işletmeler ulusal derneği, Güneydoğu Avrupa'da demokrasi ve istikrar enstitüsü, Ekonomik kalkınma merkezi, Bulgar siyaset okulu, "Avrupa entegrasyonu ve bölgesel rekabet edebilirlik" vakfı, Sürdürülebilir kalkınma koalisyonu, "İntegro" derneği, Sofya teknoloji merkezi ve ülkedeki belediyelerin ulusal ve bölgesel dernekleri. Derneğin faaliyetleri arasında "Solidarnost" ulusal garanti fonun çalışmalarına destek, belediyelerin, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve sivil toplum kuruluşların projelerine ortak finansmanı da yer almaktadır.

Bulgar şehir ve bölgeleri derneğin Yönetim Kurulun 2012 kararıyla derneğin Brüksel, Selanik ve Moskova'da ofisleri açıldı. Brüksel'deki ofis aracılığıyla dernek Avrupa kurumlarıyla olan işbirliğini genişletti: Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliğin mali kurumları, Bölgeler Komitesi ile daha yakından ilişkiler kurdu. Selanik ve Moskova'daki ofisleri aracılığıyla Bulgar şehir ve bölgeleri derneği ortak bölgesel projelerin gereçleştirilmesinde yanı sıra fonksiyonel bir yapı olan Karadeniz şehir ve bölgelerin uluslar arası kuruluşun oluşturulmasında benzer faaliyette bulunan dernek ve kuruluşlarla işbirliği içerindedir.

Bu bağlamda, dernek Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğundan şehirlerin uluslararası meclisi, Donetsk, Ukrayna merkezli madencilik şehirlerin derneği ve Karadeniz ekonomik işbirliği Rusya ulusal komitesi ile anlaşmalar imzaladı.

Bulgar şehir ve bölgeleri derneği yerel yönetim ve kalkınma için tek olan ‘Gradove & Regioni’ (Şehirler ve bölgeler) derginin başlatıcısı, yayıncısı ve distribütörüdür.

Şehir yerel yönetim ve idaresinde ve bölgesel politika alanında sorumlulukları olan ve çalışan hakiki şahıslar yanı sıran hükmi şahıslar da derneğe üye olma hakkına sahiptirler.

Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler kanunu uyarınca derneğin organları şunlardır Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu.

Genel Kurul dernek üyelerinden oluşurken, şehirlerin temsilcileri muhtarlar, belediye başkanları veya danışmanlar, bölgesel bölmeli şehirlerin bölge muhtarları, bölgesel düzeyde ise bölge derneklerin başkanları ile bölgesel çalışmada tecrübeli olan hakiki şahıslardır.

Genel Kurul derneğin üç ana grubu olan - şehirler, bölgeler ve hakiki şahıslar arasında kota bazında taksim edilen 23 üye ile Yönetim Kurulu ve 9 üye ile Denetim Kurulu seçer.

Yönetim Kurulu kararı ile ülkede altı planlama bölgelerinde koordinatörler seçilirler.