Вие сте тук

Каталог
Публикации

Кръгла маса в Габрово

На 4.10.2016 г. в гр. Габрово Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ бе съорганизатор на кръгла маса на тема „Икономически и социални фактори и инструменти за ускоряване на растежа и преодоляване на диспропорциите в регион „Централна Северна България“ – Фокус върху Област Габрово. Другите съорганизатори на събитието бяха  Съюзът на икономистите в България, Технчески университет - Габрово и Федерацията на научно техническите съюзи.

Форумът премина с участието на група експерти – изследователи и анализатори на регионалното развитие, както и автори на иновативни екологични и енергийни проекти, подходящи за приложение в изоставащите региони.

В своето встъпление към дискусията проф. Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ подчерта, че това е седмият поред регионален дебат, който се провежда съвместно с местни власти и институции, като този път фокусът е върху Централна северна българия и област Габрово. Целта е да се представят европейските стратегии и нови политики за насърчаване на растежа и преодоляване на регионалните диспропорции, от една страна; както и да се привлече вниманието на институциите и бизнеса от регионите върху перспективни проекти в ключови области на социално-икономическото развитие, енергетиката и екологията.
В първата част на дискусията бяха представени виждания и анализи за новите подходи и тенденции в насърчаването на иновативни проекти и решения в Европа, както и препоръки за тяхното приложение в България. Виктор Блъсков, експерт в Европейския Парламент говори за дебата в Брюксел относно планинските региони. Той разясни какви са финансовите възможности и инструменти от 2017 г. в практиката на държавите, членове на ЕС, в които са концентрирани региони със забавен растеж и демографски проблеми, интензивна миграция и т.н. да се реализират насоките, утвърдени от Европарламента и директивите на ЕК.

Мария Манолова, експерт в България Инженеринг, представи проекта на компанията за изграждане на хидрокомплекси за производство на електроенергия впо течението на р. Искър (проектът е на фаза реализация), както и инженерно-техническите и финансово-икономически и екологични предимства от използването на тази иновативна технология по поречието на р. Дунав.

Проф. Начко Радев от СИБ запозна участниците във форума с потенциала и инструменталните предимства на социалното предприемачество при разработването на стратегии и програми за ускоряване на развитието в периферните региони. Той даде и различни примери за успешно приложени проекти в европейски страни и напредналите социално-икономически райони и общини в България.
Във втората част на дискусията централна тема беше предстоящата териториална реформа за преструктуриране на регионите и общините с цел оформяне на т.нар. NUT-2 (второ равнище в териториалното устройство на европейските държави). Замисълът и целите на тази реформа бяха огласени от правителството преди няколко месеца, но публична дискусия относно възможните варианти не се състоя.

Г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР, подчерта че повишаването на заетостта на населението и привличането на инвестиции в икономически изоставащите региони в страната е пряко свързано с установяването на регионално управление в България, защото местните икономики са все още обект на регулации от центъра. В момента държавата остава монополен собственик на местните и регионални ресурси. Резултатът от всичко това е огромно разпиляване на енергия, както и неефективност и корупция. Досегашните планово-икономически райони, практически са обект на централно планиране, а скоростта и ефективността на усвояване на средствата, най-често зависят от решенията на централната администрация.

Експертната среща в Габрово по темата предизвика оживени дискусии и множество въпроси. Д-р Александър Трифонов (СИБ) обоснова тезата, че при формирането на второто равнище в териториалната структура в България може и трябва да се ползват предимствата на публично-частното партньорство. Белин Моллов, бивш зам. министър и експерт на Асоциацията на българските градове и региони, представи свое многовариантно виждане за териториалната реформа, посочвайки подробно какви са предимствата и недостатъци на всяко от възможните решения.

С този форум и подлагането на обсъждане на темата, организаторите поставиха началото на дебата за изграждане на второ изборно ниво на управление, за по-ефективно развитие на страната.

През следващите години АБГР планира рязко навлизане в този дебат, със съдействието на своите партньори от фондация „Конрад Аденауер“.

* Програма

* Встъпление, Кръстьо Петков, председател на Съюз на икономистите в България

* „Позиция на представителите на общините и регионите относно новото териториално деление на страната“  арх. Белин Моллов

* „Соционалното предприемачество – инструмент за регионално развитие“, проф дсн Начко Радев, МУ – Плевен

* „Публично-частно партньорство: как да използваме бюджетните ресурси и европейското финансиране в общините“, д-р инж. Александър Трифонов

Екип на АБГР