Вие сте тук

Каталог
Публикации

Учредяване на обществен съвет към СО – район „Красна поляна“

На 21 юни 2016 г. се учреди Обществен съвет към район „Красна поляна“. Целта му е да подпомага работата на районната администрация в различните й дейности, да бъде насочен към гражданското общество и да защитава колективния интерес. Съветът ще спомага работата на администрацията в опазване и поддържане на зелените площи, детските и спортни площадки, в поддържката и обновяването на канализацията, при ремонт на пътните настилки, в обсъждане на устройствени планове, при полагане на грижи за хората в неравностойно положение и във връзката с управителите на етажните собствености. Членството в Обществения съвет е доброволно и безвъзмездно и изцяло в полза на обществения интерес.

На учредяването присъстваха жители от всички квартали на района, представители на местния бизнес и официални лица, като депутати и общински съветници.

Екип АБГР