Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019

 

 

Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община Рила
Препоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община Рила

 

 

Изследване на ефективното прилагане на НМИМИС

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

 

Потребителски вход

Публикации

Ролята на местните общности в енергийния преход

 

 

 

 

 

 

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Регионална конференция на АБГР

Асоциация на българските градове и региони/АБГР/ организира и проведе конференция на тема: ‘Стратегически хоризонти пред Зеления пакт и дигиталната трансформация в България’. В работата на форума се включиха районни кметове, зам.-кметове и секретари от София, кметовете на общини от София-област,техни експерти и професионалисти от бизнеса.

Обучение на експерти по ЕНО

На 26 април Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/ организира и проведе обучение на експерти от Общините Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд „Ефективно използване на енергийните ресурси на общините и участие на гражданите”, в изпълнение на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Катедра „Регионално развитие“ отбеляза своята 10-годишнина със Студентска научна конференция

На 24 април председателят на Асоциация на българските градове и региони взе участие в Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове“ (Smart Cities)“, организирана от Катедра „Регионално развитие“ и Студентският съвет и под патронажа на ректора на УНСС по случай 10 години от основаването на катедрата.

Възможности за европейско финансиране: Време за България да се възползва от тях

На 21 април 2023г.  в София по покана на българския депутат от Европейската народна партия в Европейския парламент г-жа Ева Майдел се състоя среща за представяне на Практическото ръководство за европейските фондове и програми 2021 – 2027, изготвено със съдействието на Европейския институт.

Наред с широките възможности за финансиране на проекти и инициативи, които се предоставят от европейските програми и фондове, се обсъдиха и мястото на България в Европейския съюз и как се развива отношението на българското общество към членството на страната в ЕС.

Кръгла маса "Дигитализация на енергийния сектор в България"

На 29 март Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), съвместно с Община Панагюрище, организираха Кръгла маса и информационна среща на тема „Дигитализация на енергийния сектор в България”.
Участие във форума взеха представители на бизнеса, неправителствени организации и граждани.

По време на събитието бяха представени и обсъдени темите за дигитализацията, дигитални технологии и аспекти на смарт енергетиката като: секторът на малките домашни и общински производители, ВЕИ, електромобилност, контрол на енергийната ефективност в сгради и системи, умни мрежи, изкуствен интелект и невронни мрежи.

Конференция: „Европа в моя град: Еврото в моя град”

       Асоциация на българските градове и региони и фондация "конрад Аденауър", със съдействието на община Стара Загора, организираха и проведоха конференция на тема "Европа в моя град: Еврото в моя град". Събитието се проведе на 23 март 2023г. в Регионална библиотека Захари Княжески в Стара Загора. 

Представители на фондация „Конрад Аденауер” за Казанлък: „Град с абсолютно успешен капацитет!“

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова се срещна с представители на Фондация „Конрад Аденауер“ днес в Зала №6 на Общината. В разговорите със заместник-ръководителя на отдел „Европейско и международно сътрудничество” на фондация „Конрад Аденауер“ Франк Прис и ръководителя на Фондация „Конрад Ааденауер“ за България Норберт Бекман-Дирекс тя представи демографския и икономически профил на града с кратка презентация.

Трета информационна кампания "Дигитализация в енергийния сектор"

От местно към глобално: Насърчаване на лидерството на жените в променящия се свят

Войната, недостъпните жилища, климатичната криза, бедността, и неравностойното заплащане са най-големите предизвикателства на нашето време и всички имат доминиращо измерение на пола. По случай Международния ден на жената през 2023 г. Европейският комитет на регионите организира на 14 март събитието “От местно към глобално: Насърчаване на лидерството на жените в променящия се свят“.

Страници

Партньори