С ПОПРАВКА В КОНСТИТУЦИЯТА: ЩЕ СМЕ ДЪРЖАВА НА РЕГИОНИТЕ С ВТОРО НИВО

Автор: Със съкращения от: "Стандарт" | Дата: 06.08.2021 | Категория: Мнения

Бивши кметове работят за нас доброволно, каза председателят на АБГР Ергин Емин

- Г-н Емин, как се появи идеята за учредяване на Асоциацията на българските градове и региони?

- Асоциацията на българските градове и региони я създадохме 2004 г.  Заедно с нашите партньори от фондация "Конрад Аденауер" решихме да създадем една асоциация, която да представлява повече хора на местното самоуправление и на местната власт. През 2004 г. още се дискутираше и продължава да се дискутира, че Законът за местното самоуправление и местната администрация вече не отговаря на изискванията, той е писан през 1992 г. , ва началото на 90-те години. И тогава консултирайки се с кметове, областни управители и други работещи на регионално ниво, решихме да създадем асоциация подобна на европейската, има такава на Европейската народна партия, която се нарича Европейски градове и региони. Г-н Колчаков, който беше кмет на Пазарджик предложи това наименование, а Милена Стефанова, пък която беше първият секретар на асоциацията, а също заместник ректор на Софийския университет, отговаряше за публична администрация и регионална политика, предложи сдружението да се казва Асоциация на българските градове и региони. В учредяването участваха кметове, областни управители, заместник кметове, секретари на общини, общо взето имаше представители на всички, които са участници по Закона за местното самоуправление и местната администрация. И така Асоциацията - АБГР работи вече 17 години. Ние сме включили в дейността си и много бивши кметове, при нас има и индивидуално членство. Те са хора с много опит и когато ги пречнем в нащите проекти, в нашите политики, те се включват с желание. Това са готови кадри, а ние все плачем, че нямаме достатъчно квалифицирани хора в местната власт. А те се включат и на доброволни начала, защото искат да са полезни. Към асоциацията имаме Институт за местно и регионално развитие, така и науката присъства в АБГР.

- Какво мислите за вечния въпрос - ще има ли дезентрализация у нас?

- По въпроса за децентрализацията новосформираното правителство  си е поставило за цел децентрализацията, качило е декларация с политики в тази област. Фискалната децентрализация в България тръгна отдавна, сигурно вече има петнайсетина години. Общинските съвети могат да определят местните данъци и такси, не толкова размера им, колкото  самите данъци и такси, които да остават в общините. Процесът спря и не се продължи по-нататък с административната част на децентрализацията. А ние, още като създавахме първите документи на АБГР, заложихме, че след икономическата реформа, остава още една структурна реформа да се направи. Да се оформи второ ниво на управление в държавата и България да влезе в Европейския съюз, беше още 2004 г., да отговаря на общия постулат на ЕС - Европа на регионите. Така България да стане - България на регионите. Общините да намерят по-добра успеваемост в регионите и регионите да се конкурират помежду си, за да може да изскочат най-добрите идеи, сполучливите проекти да намерят реализация у нас.

- Планът за възстановяване и устойчивост и Зеленият пакт изискват общините да се кооперират помежду си. Как ще стане това?

- У нас има едно Национално сдружение на общините, което си работи по неговите програми. Това коопериране може да стане на базата на комуникацията на НСОРБ с другите сдружения като нашето и като други подобни обединения, примерно сдруженията на Дунавските общини, на Черноморските общини, имаме на Родопските общини, имаме сдружение на общините край Марица, на югозападните общини. Тези сдружения трябва да бъдат привлечени като партньори във всичките политики по отношение на това, което е в момента местното самоуправление - теост реформа на стария Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и реформа на Закона за регионалното развитие. Според нашата асоциация те трябва да се обединят в един закон и това е Закон за регионалното и местното управление в България. Като се отдели само Закон за администрацията. Аз много се надявам тези неща да минат в парламента и да се учреди второ ниво на управление в държавата. Това става с промяна в Конституцията, предложението внесе бившия районен кмет на "Средец" Иван Сотиров, когато беше депутат, преди десет години. Имаме пътна карта на тази промяна, не е толкова сложно да се направи. Така или иначе вървим към седма поправка на Коституцията, трябва да направим това, което съществува в европейските държави.

- Вие сте партньори и в проекта за дигиталните "Чудеса на България".

- Имате чудесна кампания "Чудесата на България". Чудесата трябва да бъдат активна реклама на страната ни и на това, какво е България. Защото трябва да покажем на света, къде е райската градина на планетата с невероятни исторически паметници. Това определено можем да го постигнем с новите технологии. Аз благодаря на "Стандарт", че ще се включим и ние в тази инициатива.

 

 

Към статии