Вие сте тук

Каталог » За нас

Структура

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АБГР

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

 1

Димитър Николов Николов - зам.-председател

Кмет Бургас

2

Петър Георгиев Паунов - зам.-председател

Кмет Кюстендил

3

Златко Софрониев Живков

Кмет Монтана

4

Тодор Димитров Попов

Кмет Пазарджик

5

Георг Леонидов Спартански

Кмет Плевен

6

Владимир Владимиров Георгиев

Кмет Самоков

7

Димитър Петров Бръчков

Кмет Петрич

8

Борислав Стоядинов Станимиров

Кмет Долни Дъбник

9

Юксел Осман Ахмед

Кмет Дулово

10

Мирослав Семов Семов

Кмет Дряново

11

Владимир Николов Джамбазов

Кмет Долна баня

12

Цветанка Петкова Йотина

Кмет Мирково

13

Ивайло  Ангелов  Панев

Кмет р-н Кремиковци - София

14

Пейчо Христов Пейчев

Зам.-кмет Варна

15

Даниела  Димитрова Малешкова

Зам.-кмет Септември

16

Елен Стойчев Герджиков

Председател Столичен общински съвет

17

Генади Петков Велков

Председател Общинси съвет - Видин

18

Николай Лазаров Начев

Председател Общински съвет - Ихтиман

19

Красимир Георгиев Чаврагански

Председател Общински съвет – Бобов дол

20

Борислав Иванов Бориславов

Общински съветник – Столичен общински съвет

21

Найден Маринов Зеленогорски - председател

Инстиут за местно и регионално развитие

22

доц.Милена Христова Стефнова - секретар

Софийски университет

23

Ергин Мюмюн Емин

Гражданско Сдружение “ЕВЕТ”

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА АБГР

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

1.

Димитър Венков Стефанов - председател

Кмет Тутракан

2

Божидар Димитров Борисов

Кмет Две могили

3

Георги Любенов Георгиев

Кмет Калояново

4

Виолин Иванов Крушовенски

Кмет Мизия

5

Мариус Тодоров Конов

Секретар Община Монтана

 6

Теодора  Бойчева    Петрова

Секретар Община  Златица

7

Йордана Ненова Енева – зам.-председател

Зам. - кмет   Община Павел баня

8

Шериф Исмаил Куванджъ

Зам.-кмет Община Котел

9

Ангел Любенов Куцаров

П-л Общ. съвет Нови Пазар