СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

Потребителски вход

ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, СГРАДНОИНТЕГРИРАНИ ФОТОВОЛТАИЦИ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - горещите теми на Екофорума за Югоизточна Европа

От 29-ти до 31-ви май ще се проведе Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа. Изявата се организира от Виа Експо, с партньорството на Асоциация на българските градове и региони и редица други организации, сдружения и фирми. Форумът има няколко тематични акцента: енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради, управление на отпадъци, рециклиране и асансьорни съоръжения.

Конфликтът на интереси в местното самоуправление и общинските администрации

На 26 и 27 април Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини /АБЧО/ и съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе първият от серията обучителни семинари по дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Каварна.

Замразяват данъците на софиянци до 2017

Данъците и таксите за софиянци няма да бъдат променяни в следващите 3 години. Това реши местният парламент, който прие прогнозния бюджет на столицата за период 2014 – 2016 година, предложен от екипа на кмета Йорданка Фандъкова. 

Такава прогноза се прави за първи път и е по изискване на финансовото министерство. Това обаче не означава, че ако се наложи, няма да има промяна в него, в това число и при налозите. 

Международен форум "Социални аспекти за планиране на териториалното развитие на градовете и регионите", Москва

На 19-20 декември 2012 година в Москва се проведе ІV Международен форум – „Мегаполисът: ХХІ век. Градът и децата” с основна тема "Социални аспекти за планиране на териториално развитие на градовете и регионите". Организатори на значимото събитие бяха Международната асоциация на големите градове и столиците на страните от ОНД (МАГ) и правителството на Москва.

Финансовото състояние на общините е следствие от липсата на децентрализация

На 23 и 24 ноември в град Свищов се проведе семинар-кръгла маса на тема: „Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 и предизвикателствата за дунавските общини”. Форумът беше организиран от Асоциация на българските градове и региони и Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”. Участие взеха кметове, председатели на общински съвети от дунавските общини и членове на управителния съвет на АБГР.

Публично-частно партньорство за силна и модерна София 2020+

Международна конференция „ПЧП в София 2020+” се проведе в София на 1 октомври 2012 г., като начало на дейностите по проект „Публично-частно партньорство за силна и модерна София 2020+”, финансиран по програма „ЕВРОПА 2012” на Столичната Община.
Главната цел на проекта е да се систематизират проектни идеи, които да се реализират чрез модела на публично-частното партньорство (ПЧП) на територията на Столична Община.

Развитие на социалната сфера в големите градове чрез привличане на инвестиции: практически решения

Международен семинар във Варна - 24-30 септември 2012 г.

Общините ще искат повече средства от държавата

topnovini.bg

Общините в България са единодушни в решението си да искат по-добро финансиране от  държавата. Това стана ясно след заседанието на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе в Търговище.

Тодор Попов: Общините могат да забавят плащания, но винаги се издължават

Capital Daily

Тодор Попов е кмет на община Пазарджик и председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините. Разговаряме с него за финансовото състояние на общините след последните проблеми с блокираните сметки на някои от тях, както и за алтернативните източници на финансиране като публично-частното партньорство.

Какво е финансовото състояние на общините и какви мерки се предприемат за подобряването му?
- През 2011 г. се очертаха ясно изразени дефицити в общинските финанси. Те имат своето обяснение, което на 80% е обективно и на 20% субективно, т.е. тези 20% се дължат на лошо финансово управление. В рамките на периода 2007 - 2010 г. на практика общинските финанси намаляват с близо 1 млрд. лв., като нашите собствени приходи спаднаха с 200 - 250 млн. лв., а държавните трансфери намаляха с около 600 млн. лв.

През 2011 г. анализът на общинските финанси очерта няколко дефицита. На първо място, дефицитът в местни дейности, който е около 120-140 млн. лв., след това е дефицитът в капиталовите разходи - още около 100 млн. лв., и дефицитът по изпълнение на европроекти, където има още 370 млн. лв. Тук отварям една скоба по отношение на европейските средства - става въпрос за невъзможността ни да обезпечим вече сключени договори с мостово финансиране. Това все още не са реални дефицити, но са средства, които така или иначе трябва да обезпечим. Все пак работим по европейски проекти за 5 млрд. лв., а с водните цикли става още пo-проблемно да осигурим мостово финансиране, защото ако големите общини все пак имат шанс за допълнително финансиране например през банките, то за малките това е абсолютно невъзможно. И при положение че в Закона за общинския дълг имаме вече ограничение - (бел. ред. - за разходите по обслужване на задълженията да са 15% от собствените приходи на общините за предходната година), ситуацията е още по-сложна.

АБГР получи покана за членство в Европейското общество за икономическо развитие

Институтът за местно и регионално развитие ще участва в програма за сертифициране на специалисти в областта на териториалното икономическо развитие

Асоциацията на българските градове и региони получи покана за членство в Европейското общество за икономическо развитие. Поканата е от Институт „Формула Европа”, известен със своя проект за насърчаване на стратегическото управление на местно и регионално равнище. Целта на плана, разбработен от организацията е да бъдем създадено първото поколение сертифицирани специалисти по икономическо развитие. Програмата е ориентирана към европейските регионални и местни власти. Първата фаза от нея ще бъде проведена в Брюксел, в Регионалния център за експертиза „Северна - Южна Европа”. Впоследствие планът ще бъде осъществен в осем европейски държави: Словения, България, Белгия, Испания, Румъния, Италия, Австрия, Франция.

Страници