СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

Потребителски вход

Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и неправителствени организации

Представители на Асоциация на българските градове и региони взеха участие на организираната от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси среща-дискусия за неправителствени организации, състояла се на 03 декември в „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“

Целта на срещата бе представяне на основните моменти от действащото законодателство за конфликт на интереси и дейността на КПУКИ.

АБГР на конференция за многостепенно управление в ЕС

Брюксел: Комитет на регионите

На 2 декември Асоциацията на българските градове и региони взе участие в конференцията „Управлението на многостепенна Европа”, проведена в Комитета на регионите в Брюксел, чрез своето представителство в европейската столица. На събитието се акцентира на 2 основни въпроса:

• политиката на сближаване на ЕС и нейната връзка със Стратегията „Европа 2020” и

• Ролята на градовете и регионите за комуникацията в Европа и гражданството на ЕС.

Сред присъстващите беше г-н Мишел Льобрьон – Председател на Комитета на регионите, Брюксел и член на Общинския съвет на град Вироенвал (Белгия), г-н Люк Ван ден Бранде - Специален съветник на Европейската комисия относно многостепенното управление и Зам.председател на Комитета на регионите, г-жа Искра Михайлова – Председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, г-н Петър Терзийски – председател на представителството на АБГР в Брюксел.

Мащабен международен форум за бъдещето на Долен Дунав

Изпълнителният директор на АБГР – г-н Ергин Емин, участва с доклад на международна конференция на тема „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура”. Мащабният форум се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”- Свищов.

Събитието бе организирано от фондация „Конрад Аденауер“, Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюза на икономистите в България (СИБ), Стопанска академия, Правителството на провинция Баден Вюртенберг – Германия, Асоциацията на Дунавските общини в България „Дунав” и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС) – България. В конференцията участваха гости от Германия, Холандия, Норвегия, Швейцария, Грузия, представители на Министерство на икономиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, областни управители и кметове от дунавските региони, представители на неправителствени организации, академични преподаватели.

Семинар за обществени поръчки и в София

На 10.11.2014 г. Асоциация на българските градове и региони организира четвъртия семинар-обучение в София. Форумът се проведе със съдействието на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, Асоциация „Прозрачност без граници“ и с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“.

Лектори бяха изтъкнати специалисти в тази материя от Комисия за защита на конкуренцията и Асоциация „Прозрачност без граници“.

В словото си, при откриване на събитието, г-н Ергин Емин - изп. директор на АБГР, изтъкна заслугите на Столичен общински съвет при изграждането на Асоциация на българските градове и региони и благодари на Столична община за подкрепата в начинанията през изминалите десет години.

Проект: „Музикалните паркове на София“

С проекта „Музикалните паркове на София”  Асоциация на българските градове и региони бе част от летният културният афиш на 2014 г. и подкрепи кандидатурата на София за европейска столица на културата. Проектът имаше за цел да представи по различен начин класическата музика в нетрадиционна среда – централни и периферни градини и паркове на столицата. Да облагороди градската и шумна среда. Да предостави сцена на млади и талантливи музиканти.

Обучителен семинар за конфликт на интереси и за общините от София – област

В х-л „Янакиев“ в к.к. Боровец се проведе четвъртият обучителен семинар на тема: „КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ — ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ”. В него се включиха над четиридесет представители на общинските администрации и местното самоуправление от София - област.

Форум: Зелена реиндустриализация

На 10 юли 2014 г. Ръководството на АБГР бе част от петия национален форум на сп. „Мениджър“ и „Глобул“ в обновения столичен „Радисън – Блу Гранд хотел, на тема „Зелената реиндустриализация“. Стратегическата цел на Европа, а и на България за реиндустриализация на икономиката в следващите години задължително трябва да е подчинена на принципите за устойчиво, зелено развитие.

Европа и местното развитие

На 14 май 2014 г. Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, съвместно с Германското дружество за международно сътрудничество /GIZ/ и с участито на Европейската инвестиционна банка /EIB/ организира и проведе конференция на тема: „Европа и местното развитие - насърчаване на устойчивото градско развитие чрез програмите на Европейския съюз”. Събитието се осъществи с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер.

Международна конференция за регионално сътрудничество в дунавския регион

На 25 април в град Свищов, изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин, беше модератор на международна конференция: „Регионално сътрудничество на Дунавските общини: ключов фактор за икономическия ръст и устойчиво развитие на местните икономики. Регионални програми за финансиране в помощ на предприемачите“. Организатор на събитието бе Надежда Нейнски – депутат в Европейския парламент и президент на Съюза за малки и средни предприятия към ЕНП.

АБГР - член на КЧИС – Комитет за черноморско икономическо сътрудничество

Асоциацията на българските градове и региони подписа споразумение за сътрудничество с Руския национален комитет за черноморско икономическо сътрудничество на 05 април 2014 г. По него двете сдружения с нестопанска цел ще си сътрудничат в съответствие с действащите закони на основата на партньорството. При осъществяване на взаимните си проекти и програми, ще разработват и съгласуват общи правила, формати, управленски решения и механизми за развитие на черноморския регион.

Страници