СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

Потребителски вход

Втори обучителен семинар за местните власти

На 31 май и 1 юни Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе втория семинар от поредицата обучителни семинари, във връзка с дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Монтана.

Финална конференция по проекта „Модерната администрация - гарант на модерното образование"

Добри практики в работата на служителите от направление „Образование" на Столична община и районите на София са откроени и събрани в брошура в рамките на проект „Модерната администрация - гарант на модерното образование". Резултатите от проекта, изпълняван от Столична община в партньорство с Областна администрация на София-град като бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, бяха отчетени на заключителна конференция в столицата. В работата на конференцията взеха участие заместник-кметът по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" на общината Тодор Чобанов, началникът на Регионалния инспекторат по образованието в София-град Ваня Кастрева, общинари, ангажирани с управлението на училищното и предучилищното образование от столицата и нейните 24 района и от други общини в страната.

Община Перник стартира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

                                         
Европейски съюз                                                                           Европейски социален фонд
                                                                                                        Инвестиции в хората

Във вторник, 28 май, от 11:00 в Залата на Община Перник се проведе пресконференция за оповестяване стартирането на проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” с период за изпълнение от 16 месеца. Размерът на одобрената безвъзмездната помощ възлиза на 125 179 лева.

Настоящия проект е насочен към администрацията на община Перник, като се предвижда проектните дейности да обхванат всички нейни структури. Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на общинската администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Перник.

ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, СГРАДНОИНТЕГРИРАНИ ФОТОВОЛТАИЦИ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - горещите теми на Екофорума за Югоизточна Европа

От 29-ти до 31-ви май ще се проведе Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа. Изявата се организира от Виа Експо, с партньорството на Асоциация на българските градове и региони и редица други организации, сдружения и фирми. Форумът има няколко тематични акцента: енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради, управление на отпадъци, рециклиране и асансьорни съоръжения.

Конфликтът на интереси в местното самоуправление и общинските администрации

На 26 и 27 април Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини /АБЧО/ и съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе първият от серията обучителни семинари по дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Каварна.

Замразяват данъците на софиянци до 2017

Данъците и таксите за софиянци няма да бъдат променяни в следващите 3 години. Това реши местният парламент, който прие прогнозния бюджет на столицата за период 2014 – 2016 година, предложен от екипа на кмета Йорданка Фандъкова. 

Такава прогноза се прави за първи път и е по изискване на финансовото министерство. Това обаче не означава, че ако се наложи, няма да има промяна в него, в това число и при налозите. 

Международен форум "Социални аспекти за планиране на териториалното развитие на градовете и регионите", Москва

На 19-20 декември 2012 година в Москва се проведе ІV Международен форум – „Мегаполисът: ХХІ век. Градът и децата” с основна тема "Социални аспекти за планиране на териториално развитие на градовете и регионите". Организатори на значимото събитие бяха Международната асоциация на големите градове и столиците на страните от ОНД (МАГ) и правителството на Москва.

Финансовото състояние на общините е следствие от липсата на децентрализация

На 23 и 24 ноември в град Свищов се проведе семинар-кръгла маса на тема: „Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 и предизвикателствата за дунавските общини”. Форумът беше организиран от Асоциация на българските градове и региони и Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”. Участие взеха кметове, председатели на общински съвети от дунавските общини и членове на управителния съвет на АБГР.

Публично-частно партньорство за силна и модерна София 2020+

Международна конференция „ПЧП в София 2020+” се проведе в София на 1 октомври 2012 г., като начало на дейностите по проект „Публично-частно партньорство за силна и модерна София 2020+”, финансиран по програма „ЕВРОПА 2012” на Столичната Община.
Главната цел на проекта е да се систематизират проектни идеи, които да се реализират чрез модела на публично-частното партньорство (ПЧП) на територията на Столична Община.

Развитие на социалната сфера в големите градове чрез привличане на инвестиции: практически решения

Международен семинар във Варна - 24-30 септември 2012 г.

Страници