Вие сте тук

Каталог

Индекс на местната система за почтеност за Югозападен регион

На 11.09.2015 г. се проведе първата от поредица дискусии, организирани от Асоциация „Прозрачност без граници“ /"Transparеncy international"/ на тема “Индекс на местната система за почтеност - 2015” или как неправителствените организации, медиите и бизнеса помагат за повишаване на прозрачността и намаляване на корупцията в общините от Югозападна България (София, Перник, Благоевград и Кюстендил). На срещата присъстваха представители на Асоциация на българските градове и региони, неправителствени организации, общини от Югозападен регион и други.

Проектът „Индекс на местната система за почтеност” е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”. Той е израз на оценката на Асоциация „Прозрачност без граници”, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво. Поради тази причина организацията фокусира вниманието си върху осъществяването на настоящия проект, който поставя приоритет върху:

● развитие на капацитета на структурите на гражданското общество за мониторинг и оценка на дейността на институциите и социалните актьори на местно ниво;

● включване на гражданските организации в инициативи за трансфер на добри практики, свързани с принципите на доброто управление и противодействие на корупцията;

● повишаване на антикорупционния капацитет на местната администрация, чрез развитието и устойчиви антикорупционни политики и въвеждането на модели на добро управление;

● насърчаване на взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики,  ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.

Инициативата се осъществява чрез три основни линии на дейност:

● оценка на капацитета на местните публични институции и други актьори за прилагане на устойчиви антикорупционни политики; изработване на  годишен Индекс на Местната система за почтеност;

● укрепване на почтеността на местните общности: развитие на капацитета на местните власти за прилагане на дългосрочни устойчиви антикорупционни политики;

● застъпничество за реформи в местните антикорупционни политики.

На представянето на проекта организаторите поясниха, че в резултат на прилагането на методологията за мониторинг се съставя комплексна оценка – Индекс на местната система за почтеност. Индексът позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята и значението на ключови институции и социални актьори на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, неправителствени организации, съд и полиция. Той е съставен въз основа на детайлно разработен набор от показатели, по които ще бъдат изследвани институциите във всичките 28 региона на страната.

На събитието стана ясно, че изследването, както и другите дейности по проекта, се осъществяват в сътрудничество с широка мрежа от неправителствени организации, сред които и АБГР, които са партньори на Асоциация „Прозрачност без граници” при осъществяването на инициативата.

Екип АБГР