Вие сте тук

Каталог

И в Стара Загора семинар по конфликт на интереси

На 13 и 14 март  Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе петият от серията обучителни семинари по проект: „Дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/“, насочена към местното самоуправление и общинските администрации в България. Домакин на проявата беше община Стара Загора. При откриването на двудневния семинар, приветствие към участниците отправиха Найден Зеленогорски – председател на УС на АБГР , Емил Христов -  председател на Общински съвет Стара Загора. Той подчерта, че за община Стара Загора е чест да бъде домакин на обучителен семинар по разясняване на „антикорупционния” закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и благодари на организаторите от АБГР и Фондация „Конрад Аденауер“, че са избрали именно техния град за това обучение. Г-н Христов изрази надежда, че този нормативен документ и специално създадената комисия ще работят за недопускането на подобно обществено опасно поведение.

Преди началото на работната част на семинара, между АБГР и КПУКИ бе подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност, съответно от председателя на УС – Найден Зеленогорски и Вр.и.д. Председател на комисията – Николай Николов. По-късно г-н  Николов разясни правното явление „конфликт на интереси“ и обърна внимание върху особените изисквания на Закона, както и задълженията, които същия закон възлага на кметовете, общинските съветници и другите служители на общините, попадащи в приложното му поле на територията на съответната община. Приложното поле на Закона за конфликт на интереси се разпростира върху законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и местното самоуправление и има действие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, служители в администрацията или са назначени на ръководни органи на изпълнителната власт. Г-н Николов наблегна и на работата на сформираните постоянни комисии към общинските съвети. Експертът от Комисията Димитър Мочев представи целите и елементите на превенцията на конфликта на интереси и системата от декларации по чл. 12 от закона. Той се спря и на производството пред КПУКИ и основанията за това. На вторият ден от семинара  участниците се запознаха с типичните случаи на конфликт на интереси в местната власт. Всеки един от случаите предизвика широка дискусия сред участници във форума. При закриването на обучението изпълнителният директор на Асоциация на българските градове и региони Ергин Емин обобщи резултатите от двудневния семинар и запозна присъстващите с кодекса за поведение на служителите в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал.

В работата на форума участваха кметове и техни заместници, общински съветници и експерти от общините от Югоизточен район на България, както и от общини – членки на АБГР. Те изразиха своята благодарност към Асоциация на българските градове и региони и Фондация „Конрад Аденауер“ за получената възможност - чрез това обучение да си изяснят редица въпроси, свързани с конфликта на интереси в дейността на  местното самоуправление и общинските администрациии, да навлязат по-ясно в материята, за която до този момент са нямали необходимата информация.

Екип АБГР