Вие сте тук

Каталог

Екофорум и изложения за Югоизточна Европа в София

От 11 до 13 март Виа Експо организира в Интер Експо Център в София станалия традиционен международeн Екофорум, за провеждането на който АБГР партнира на организаторите. Той обединява темите Енергийна ефективност (EE) & Възобновяема енергия (ВЕ); Интелигентни градове (Smart Cities); Управление на отпадъци & рециклиране (Save the Planet).
За 11-та поредна година ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийноефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия.

Събитията за ЕЕ & ВЕ, Интелигентни градове са под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката и Столична община. "Save the Planet" е под патронажа на Министерство на околната среда и водите и Столична община.
46 лектори от България и цяла Европа ще вземат участие в конферентната програма. Паралелно в зали 1 и 2 на Интер Експо Център се провежда изложба, на която фирми от 16 държави ще представят екологични и икономически обосновани решения.