Вие сте тук

Каталог

Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

Градове, където рециклирането е на почит, с по-чист въздух, с уличен трафик без задръствания, със сгради, които спестяват и произвеждат енергия. Кои са съвременните решения, които ни карат да бъдем по-отговорни към природата и себе си? Променящият се климат и намаляването на ресурсите са ясно послание за необходимостта от прилагане на принципите на устойчивото развитие във всички области.

От 11-ти до 13-ти март в София ще се проведат изложенията и конференциите за Югоизточна Европа, обединявайки следните тематични акцента: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране) и „Save the Life" (превенция и контрол по време на природни бедствия). И тази година се откроява тенденцията за силно участие на чуждестранни компании в изявата – 46 % от изложителите са от 16 страни, споделят организаторите от Виа Експо.

За три дни територията на изложенията ще се превърне в място за продуктови презентации, трансфер на знания и създаване на контакти.

Нараства интересът към темата за интелигентните градове. Изложителите ще представят енергийно ефективни решения за осветление, отопление, охлаждане и климатизация. Постоянно увеличаващият се брой превозни средства налага преосмисляне на организацията на градския транспорт. “Smart Cities” предлага алтернативи за подобряване на трафика, контрол на достъпа и паркирането, популяризира методите за превръщане на традиционния автомобил в електрически. За първи път ще бъде показан лесен и забавен начин на закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон.

Благодарение на новите технологии отпадъците вече могат да се разглеждат като ценен ресурс. В рамките на „Save the Planet" изложителите ще покажат технологии и оборудване за рециклиране, оползотворяване, събиране, транспорт, компостиране и третиране на различни видове отпадъци.

Австрия е стратегически партньор и Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, оценява събитието като добра отправна точка за участниците на Австрийския павилион за контакти с общини и български партньори в контекста на новия програмен период за европейско финансиране.

Никога преди въпросите за енергийната ефективност не са били толкова тясно свързани с ежедневието ни. Фирми от България и Австрия ще покажат ново поколение системи, които намаляват чувствително топлинните загуби и осигуряват комфорт на обитаване. Ефективността и екологичният отпечатък вече диктуват избора на технологии за производство на енергия. Най-бързо развиващият се сегмент в микса от възобновяеми енергийни източници е биоенергията. На територията на изложението „ЕЕ и ВЕ“ ще бъдат демонстрирани когенераторни и биогаз инсталации, котли и камини за изгаряне на биомаса. Те са изключително екологична и икономически обоснована инвестиция, подходяща за отоплителни централи, хотели, обществени сгради, оранжерии, животновъдни ферми, предприятия от леката и тежка промишленост. Възобновяемите източници - слънце, вятър, топлината на земята и отпадъците - през последните години затвърждават своята позиция като алтернатива на конвенционалните източници.

„Save the Life” включва следните направления: защитни средства и оборудване, спасителна и противопожарна техника.

Паралелните конференции ще поставят фокус върху темите: рециклиране на строителни отпадъци, кръгова икономика, локално добиване на енергия от възобновяеми източници, интелигентни транспортни решения. Експерти ще разгледат добри практики за устойчиво градоустройство, сгради с почти нулева енергийна консумация, финансиране на проекти за енергийната ефективност. Интерес ще предизвика въпросът как да се осигури безопасността на градовете, изправени пред заплахата от бедствия от различен характер.

Сред лекторите са експерти от Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP), Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA), Euroheat & Power, Международен алианс за съхранение на енергия и батерии (IBESA), Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Архитектурния съвет на Европа, Камарата на архитектите в България, Университет в Цукуба (Япония) и др.

За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.com