Вие сте тук

Каталог

Столична община и бизнесът – заедно за устойчиво енергийно развитие

На 14.01.2015 г. Ръководството на АБГР участва на открит форум за диалог между Столична община и малкия и среден бизнес. Заседанието беше посветено на темата ”Енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие по пътя към превръщане на София в зелената и интелигентна столица на България 2020”. То е част от инициативата „София 2020- добрите практики на зелената икономика на България“ и цели насърчаване на партньорство между общинската администрация, гражданския сектор и бизнеса.

Заместник кметовете на Столична община г-жа Ирина Савина и г-н Любомир Христов представиха добрите практики на София и новите инициативи на общината в тази сфера. Водещи български компании, реализирали успешни модели за енергийна ефективност, презентираха потенциала на българския малък и среден бизнес да създава “добри европейски практики”. Управляващите органи на три Оперативни програми: “Региони в растеж”, “Конкурентоспособност и иновации” и “Околна среда и води” представиха новите възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност в периода до 2020 г.

По време на презентациите се изнесе информация, свързана с добрите практики за периода 2007-2013 и възможностите на Общинския план за развитие (ОПР) на Столична община за периода 2014-2020 г., Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. София 2014-2020 г. и Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 – 2020.

В последната част на форума Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие направи кратък преглед на „Новия закон за енергийна ефективност и презентира „Инициативи в областта на зелените обществени поръчки в периода 2014- 2020“

*Програма                                                                     

                                                                                                      Екип АБГР