Вие сте тук

Каталог

Градовете и глобализацията

На 12 и 13 декември в х-л „Янакиев“ - Боровец, Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, организираха семинар на тема: „Глобализация. Съвременни предизвикателства пред градовете”. Глобализацията представлява сложен и необратим процес. От една страна става окрупняване, разширение, заличаване на границите и сливане на социалните общества, а от друга – следва процес на разпад, на ново роене на малки общества. Глобализацията придава ново значение на всичко малко, локално, индивиуално. На събитието се разгледа как се вписва Европа и в частност България в целия този световен процес.

Целта на събитието бе да се представят предизвикателствата пред градовете като самостоятелни структури в държавите на фона на ускорената глобализация, на икономическите и социални процеси, които съпътстват времето ни. Участваха  представители на местната власт, общинските администрации и членове на Асоциация на българските градове и региони.

Форумът е част от партньорството на АБГР и фондация „Конрад Аденауер“ при осъществяване на проектната годишна програма. Втората част по същата тема ще се осъществи през следващата година, където като продължение на настоящия семинар ще се застъпи темата „Глобализация и регионално управление на инвестиционното развитие в ЕС“.

Преследваната цел е средносрочна – за развитие на самостоятелен капацитет за инвестиционно и икономическо развитие в градовете на Р. България.

Целева група бяха кметове на общини, служители, архитекти на общините, проектанти и експерти от АБГР.

По различните теми бяха направени презентации от лекторите, проведоха се дискусии по всички теми, диалози и обсъждания.

Участниците стигнаха до извода, че процесът на глобализация предполага дълбоки промени, засягащи мирогледа, системите и принципите на общественото съзнание. Това в момента е много важно при управлението на големите градове в България, тъй като предстоят дълбоки реформи в чисто градските аспекти на интегрираното развитие. Стана ясно, че в нашите условия на членство в ЕС, все по-актуално става интегрираното планиране на територията. Участниците в семинара придобиха знания в тази посока, те установиха, че интегрираното планиране се състои в обединяване на различните видове секторно планиране и е по-добре да се прилага точно то, защото така се вземат различни видове стратегически решения за ресурсите и тяхното предназначение. Като извод участниците обсъдиха това, че визията за предназначението на ресурсите и тяхното значение е в основата на глобалното интегрирано управление.

Екип АБГР