Вие сте тук

Каталог

Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и неправителствени организации

Представители на Асоциация на българските градове и региони взеха участие на организираната от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси среща-дискусия за неправителствени организации, състояла се на 03 декември в „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“

Целта на срещата бе представяне на основните моменти от действащото законодателство за конфликт на интереси и дейността на КПУКИ.

В срещата участваха и представители на Институт за модерна политика, Асоциация “Прозрачност без граници”, Център на НПО в Разград, Български хелзинкски комитет, Съюз на юристите в България, Български институт за правни инициативи, Програма Достъп до информация, Център за изследване на демокрацията, Българска асоциация за закрила на пациентите, Българска стопанска камара, Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията, Национална социална общност, Граждански комитет "Равни пред закона", Сдружение „Европейски идеи и младежки идеали“.

При откриване на срещата г-н Николай Николов, вр. и. д. председател на КПУКИ, подчерта, че Комисията вижда в лицето на неправителствените организации партньор в дейността по предотвратяване на конфликт на интереси и заяви, че тези срещи следва да имат периодичен характер, тъй като КПУКИ съобразява в дейността си принципа на прозрачност. Г-н Николов представи и легалното определение за конфликт на интереси, субективния обхват и забраните по Закона. Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, представи презентация относно процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси. Г-жа Катя Станева, член на Комисията, разви режима за декларации по Глава Трета от ЗПУКИ.

Представители на редица неправителствени организации изразиха удовлетворението си от тази инициатива на КПУКИ и принципна подкрепа за дейността на Комисията. Проведена бе оживена дискусия.