Вие сте тук

Каталог
Публикации

Кръгла маса и Информационна среща на тема „Децентрализация на енергийния сектор в България”

На 20.10.2022г. Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, съвместно с Община Костинброд, проведоха Кръгла маса и Информационна среща на тема „Децентрализация на енергийния сектор в България” в Народно читалище „Иван Вазов – 1947”.

Заинтересовани страни и граждани имаха възможността да посетят Информационната среща в Големия салон на читалището, която след официалната си част, продължи в неформална среда. Децентрализацията на енергийния сектор е една от важните теми по отношение на енергийния преход. Електрическата и топлинна енергия, генерирани от възобновяеми енергийни източници, изисква изграждането на множество малки съоръжения за производство, които да са разположени по-близо до мястото на потребление.

Конференцията бе открита от г-н Младенов, кмет на община Костинброд. Ст.н.с. инж. Хиновски, Стефан Абаджиев и Цвета Димитрова предоставиха отговори на въпросите: Какви са предимствата на децентрализираната система и от каква инфраструктура се нуждаем? Можем ли да сме енергийно независими? Каква е възвращаемостта на инвестицията във ВЕИ?  
Събитията са част от информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

 

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/, B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия и гореизброените общини.

Изказване на Е. Емин

Екип АБГР