Вие сте тук

Каталог
Публикации

„Активни граждани за енергийно независими общини“

Представяне на проекта

На 10 февруари 2022 г. (четвъртък) от 14 ч, в сградата на Община Трявна, Заседателна зала №403, ще бъде представен проект „Активни граждани за енергийно независими общини“.

Проектът стартира изпълнението си с провеждане на изследвания за оценка готовността на гражданите за участие в Зеления преход.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Трявна, Костинброд, Панагюрище и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” АБГР.

Партньори:

„Институт по предприемаче

ство, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/;

„Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/;

B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

На събитието ще присъстват кметът на Община Трябва – г-жа Силвия Кръстева, председателят на АБГР – г-н Ергин Емин, председателят на БЕМФ – г-н Иван Хиновски, Изпълнителният директор на ИПУРИ – г-жа Цвета Димитрова, ръководителят на проекта – г-жа Ралица Маринова, Евтим Евтимов - гл. секретар на АБГР, експерти от ОблА-Трявна, граждани, представители на местни и регионални медии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът ще се реализира в периода 01.11.2021-30.04.2024 г.

ЕКИП АБГР