Вие сте тук

Каталог
Публикации

Конференция в Пловдив

„Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“  част 2 „Съвременни информационни технологии -  тенденции пред развитието и прилагането им за формиране на интелигентни градове с рaйонно деление.“

На 03 и 04 декември в Пловдив Асоциацията на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“  организира и проведе конференция за съвременните информационни технологии – тенденции пред развитието и прилагането им за формиране на интелигентни градове с районно деление. Форумът беше втора част от проекта на АБГР: „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“.

В събитието взеха участие кметове, зам. кметове, общински съветници от градовете с районно деление в България, а именно София, Пловдив и Варна. С презентации пред аудиторията участваха господата  Красимир Симонски, председател  на Държавна агенция „Електронно управление“, Николай Минев - директор на дирекция „Единен системен интегратор“, Венцислав Караджов – п-л на Комисията за защита на личните данни на Р. България, Никола Гечев - директор корпоративни продажби Vivacom, Атанас Темелков – п-л на дигиталната трансформация към ССИ, Светлин Илиев - п-л на Българка асоциация по киберсигурност и Кирил Григоров – директор „Киберпродукт“ от Лев инс.

Дигиталната трансформация на регионалния мениджмънт, в контекста на играждането на интелигентните градове бе представена от Петкан Илиев и Георги Цолов от УНСС, като примерите от градовете с районно деление бяха представени от Пейчо Пейчев – зам.- кмет на община Варна и Мирослав Беляшки – началник кабинет „Канцелария на кмета и протокол“, община Пловдив.

С приветствия към конференцията се обърнаха:  г-н Анести Тимчев - зам.-кмет на Община Пловдив, г-н Димитър Димитров - ректор на УНСС, г-н Георги Манолов – ректор на ВУСН – Пловдив и г-н Георги Георгиев - новият председател на Столичен общински съвет.

Поздравителен адрес от кмета на община Пловдив - Здравко Димитров

Програма

Презентации:

- Електронното управление в Интелигентите градове - Kрасимир Симонски и Николай Минев

Обработване на личните данни от общините в изпълнение на задълженията им и при предоставянето на услуги на граждани - Венцислав Караджов 

- Технологична трансформация и дигитализация на градовете с районно деление в България5G  - Никола Гечев 

Тенденции и рискове при киберзаплахите - Светлин Илиев

Комплексно решение за киберсигурност - Кирил Григоров

- Квалификация "Управление на интелигентни градове" - Петкан Илиев

- Дигитална трансформация на регионания мениджмънт в контекста на изграждането на интелигентни градове - Георги Цолов

Дигитализация, иновации и инвестиции - Пейчо Пейчев

                       

    

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип АБГР