Вие сте тук

Каталог
Публикации

Kонференция на катедра „Икономикс“, УНСС

Председателят на УС на АБГР - г-н Ергин Емин беше официален гост на конференция на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)

Годишната конференция на катедра „Икономикс“ тази година беше на тема „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“. Утвърденият научен форум се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

Специален гост на събитието беше г-н Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства. На форума присъстваха представители на работодателите, на синдикатите, на централната и местната власт, и на неправителствени организации. Гости бяха и доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, и доц.  д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност.

 

Министър Атанас Пеканов, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра „Икономикс“ (от ляво надясно) 

 

Доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“, като организатор на конференцията, отбеляза задоволството си от широкото присъствие на този традиционен форум. Той обърна внимание, че въпреки регулярното му провеждане, за катедра „Икономикс“ е най-важното събитие в годината.

„Това е времето, през което сверяваме часовниците си с колегията, с практиката, със студентите и техните виждания. Отговорността на този форум е да запазим водещата позиция на катедрата и университета в развитието на икономическата наука.“

Ректорът проф. Димитър Димитров в своето поздравление подчерта, че конференцията е много навременна. „Темата на форума е определена още миналата година, което показва прогностични способности на хората от катедрата“, отбеляза ректорът и каза, че очаква събитието да предизвика голям интерес, което се подразбира и от присъствието и на вицепремиера г-н Пеканов.

„Доц. Кристалина Георгиева, която е изпълняващ директор на МВФ, е от тази катедра, още едно огромно признание, не само за катедрата, но и за университета“, допълни той. По думите му УНСС е доказал, че духът прави силата и сега въпросът е „да комуникираме така, че идеите ни по-лесно да стигат до тези, които взимат решения. А и тези, които взимат решения, да бъдат убедени в добрите резултати, които ще се получат“.

„Нека гласът на професионалистите да се чува по-ясно и по-уверено, и да се разчита на техните съвети“, призова проф. Димитров.

 

„Работата на икономистите и икономическата дисциплина е да дава основа за правилните политики и решения, да помага на политиците да търсят правилните отговори в дадения контекст и историческата ситуация“, акцентира в приветствието си заместник министър-председателят по управление на европейските средства г-н Атанас Пеканов. Той разясни, че всичко се променя изключително бързо, дори отстрани да не изглежда така, знанието е много динамично и именно такива конференции и научни трудове дават капка по капка решенията.

В изказването си министър Пеканов застъпи темите за минималната работна заплата, неравенствата, еврото и паричния съюз, които определи като трите примера, показващи как чрез конференции, споделеното мнение по дадена политика променя знанието в една или друга посока.

„Този форум трябва да получи повече гласност и обществото да вижда, че икономическата дисциплина ще даде на политиците правилните отговори как да се развива страната и обществото по най-добрия начин“, подчерта вицепремиерът.

 

Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) благодари за възможността да сподели с какво се е сблъскал бизнесът през последните 2 години на ковид изпитанието.  „Дълбоко съм убедена, че политическият отговор на тази здравна по своя генезис криза ще бъде обект на научни разработки в продължение на десетилетия. Пораженията, които нанесе пандемията мога да сравня с Втората световна война. Никой не беше подготвен за такива обстоятелства“, коментира тя. Г-жа Минчева разясни, че „за фирмите и работодателските организации, този период беше свързан с почти денонощни усилия и работа. След първоначалния шок, ситуацията плавно започна да се нормализира“. Тя е категорична, „че е време да говорим не само за криза, а за възстановяване и то за устойчиво възстановяване, което минава и през трансформация и през нови политики, свързани с дигиталния и зелен преход“.

Мария Минчева: „Ролята на академичната общност е изключително важна, тя може да даде необходимите аргументирани отговори на редица въпроси, затова какви са правилните икономически политики в настоящата ситуация, какви са разумните политики.“

 

„Присъствието на толкова много хора, представляващи различни организации е доказателство, че тази конференция се утвърди и придоби обществена значимост“, коментира в приветствието си д-р Любослав Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания, главен икономист на КНСБ. Той допълни, че „любовта към науката е любов към истината, честността е основна добродетел в нашите академични среди. Връзката на висшето образование и икономическата политика, която се прилага от политиците трябва да се засили и такива форуми са подходящ формат.“

Д-р Любослав Костов и доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество (от дясно наляво)

 

Поздравления от Софийската търговско-промишлена камара изказа зам.-председателят доц. д-р Владимир Зиновиев, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура в УНСС. „Според анализите на Софийската камара тази криза е донесла сериозни предизвикателства за някои компании, други са направили сериозен пробив“, коментира той. Г-н Зиновиев очаква предизвикателствата да останат и през следващите години, затова „ролята на университета като „тинк-танк“ екип ще има изключителен потенциал“.

 

За доц. д-р Владимир Зиновиев: „Икономиката - това сме ние.“

 

Г-н Ергин Емин, председател на Асоциацията на българските градове и региони, приветства форума от името на Управителния съвет. Той изтъкна колко навременна е конференцията, по отношение на това, че преди седмица е приет Националния план за възстановяване и развитие и се надява сътрудничеството с УНСС да продължи ползотворно.

Г-н Ергин Емин и проф. д-р Стоян Тагарев, АБГР (от дясно наляво)

 

Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети, обърна внимание, че националният елит на държавата е тук. Той сподели, че темите за висшето образование на конференцията са предизвикали неговия интерес. „Тези теми са изключително важни, ако искаме да бъдем добър университет и да създаваме добри кадри“.

„Последните години УНСС е дал и продължава да дава добри специалисти на държавата, и ако може някой да се справи със сегашната криза, са именно те“ посочи Даниел Парушев

 

От името на Студентския съвет Ангел Стойков, председател на организацията, приветства конференцията и нейните организатори. „За нас докторантите е важно да трупаме нови знания и умения и да имаме възможност да представяме свои разработки на такива форуми.“

Ангел Стойков поздрави катедрата, че дава възможност не само на докторанти, но и на студенти да правят наука, „защото на нас младите хора трябва да ни бъде подадена ръка“.

 

Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, поздрави с думите:„Самото наименование на конференцията ясно показва трите предизвикателства пред съвременното икономическо знание. Респект към концептуалните основи на икономическата наука и системно изграждане на академични екипи с висок професионализъм, нещо, с което катедра „Икономикс“ се справя успешно“. Тя е убедена, че форумът не само е активен стимул за нови творчески идеи и постижения, но и възможност да се чуе гласът на професионалистите.

От името на факултета по ‚Приложна информатика и статистика“ доц. д-р Венелин Бошнаков увери, че в лицето на факултета, който представлява, катедра „Икономикс“ може да срещне много добри партньори. „Смятам, че имаме сериозно бъдеще да работим съвместно по различни изследователски задачи и да докладваме резултатите на тези форуми“.

Онлайн приветствие на доц. Венелин Бошнаков

 

Доц. д-р Александър Вълков, ръководител катедра „Публична администрация“, специално отбеляза в приветствието си, че този форум интегрира търсения в три посоки – научни изследвания, практическа икономика и обучение, което приляга на университет със 100-годишна история.

Интересен, плодотворен дебат, идеи и търсене на решения, пожела на конференцията доц. Александър Вълков

Гости на събитието бяха и доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност (от дясно наляво)

 

Фокусът на седмата годишна конференция е поставен върху едни от най-важните и актуални икономически предизвикателства през 2021 година, но също и върху методологичните проблеми на икономическата теория, на нейното преподаване и разработването на учебна литература. Именно значението на методологическата част беше акцента в Поздравителния адрес, поднесен от доц. д-р Иван Стоилов - ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт”. Той подчерта значението на теорията за разработването на иновативни дидактични подходи, което пречупено през призмата на спецификата на предметната област и в условията на ковид пандемията, придобиват първостепенно значение. С пожелание, към всички участници във форума, да въплътим максимата „Men Sana in Scorpure Sano“ (Здрав Дух в здраво тяло), доц. Стоилов пожела успех на конференцията.

С присъствието си, включително и във виртуална среда, научният форум беше уважен от изтъкнати колеги и представители на академичните среди: проф. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ; проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор на УНСС; проф. д-р Пенчо Пенчев, декан и ръководител на катедра „ Стопанско управление”, ВТУ „Св. Кл.Охридски”; проф. д-р Людмил Несторов, ръководител на катедра „Общо теория на икономиката”, СА „ Д. А. Ценов”;  доц. д-р Христо Мавров, ръководител на катедра „Обща икономическа теория”, Варненски университет; декани, ръководители на катедри и главни секретари в УНСС, както и много други уважавани колеги, преподаватели и учени от академичните среди.

 ЛИНК КЪМ СЪБИТИЕТО