Вие сте тук

Каталог
Публикации

Втора национална работна среща

На 16 октомрви 2020г. г-н Ергин Емин – председател на УС на АБГР, участва във Втората национална работна среща по проект „КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ СМЕТКИ“ (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“

Организатори са българските партньори по проекта: Изпълнителната агенция по околна среда при Министерството на околната среда и водите, Националния статистически институт, научен колектив от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) и Института по гората – БАН, СУ „Климент Охридски“ и Издателство Пенсофт, ЕООД. Деветнайсет партньори от 10 страни-членки на ЕС участват в проекта, ръководен от Университета във Вагенинген, Нидерландия и финансиран от Европейската комисия.

Програма

Екип АБГР